01.12.2021 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

                                        ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Aralık/2021 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01.12.2021 tarihi Çarşamba günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
            İlan olunur.
 
       G Ü N D E M :
 
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüAçılış (Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı)
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Kasım/2021 Aylık Olağan Meclis Toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve oylanması
3Mali Hizmetler Müdürlüğü2021 yılı Ek Performans Programı ile Ek Bütçe konusunun görüşülmesi
4İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemiz 2022 yılı için Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin görüşülmesi
5Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBaraj, Erenköy, Esentepe ve Fevzi Çakmak Mahallelerindeki 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış gecekondusu olan ve Yapı Kayıt Belgesi bulunan 7 kişiye tapu verilmesi konusunun görüşülmesi
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAltıayak, Şelale, Ahatlı, Ünsal, Mehmet Akif Ersoy, Kazım Karabekir, Habibler ve Demirel Mahallelerinde bulunan 11 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
7Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüÇamlıbel ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde bulunan 3 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
8Kentsel Tasarım MüdürlüğüKuzeyyaka Mahallesi 1914 ada batısındaki otopark alanında trafo yeri ayrılması ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
9Kentsel Tasarım MüdürlüğüHüsnü Karakaş Mahallesi 26823 ada 1 parselde bulunan halk eğitim merkezi alanı ile Baraj Mahallesi 26896 ada 1 parselde bulunan ilköğretim okulu alanının çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
10Kentsel Tasarım MüdürlüğüBaraj Mahallesi 26836 ada çevresinde düzenleme yapılarak belediye hizmet alanı ve pazar alanı oluşturulması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüBeşkonaklılar Mahallesi 26966, 26967, 26990, 29355, 29356 adalar ve çevresinde yer alan pazar alanı, sosyal tesis alanı, ibadet alanı, park, otopark ve yollarda düzenleme yapılması ve Sağlık Tesisi alanı oluşturulması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüDüdenbaşı Mahallesi 10129 ada 5 parselde bulunan teknik altyapı alanının belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüFevzi Çakmak Mahallesi 9422 ada 1 parsel ve çevresinin belediye hizmet alanı, trafo ve otopark alanı olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi 1201 ada 2 parsel kuzeyindeki park ve otopark alanının, belediye hizmet alanı, park ve otopark olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöksu Mahallesi 27345 ada ve çevresindeki cami alanı ve parkların, pazar yeri ve park alanı olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüZeytinlik Mahallesi güneydoğu kesiminde, emsal uyumsuzluklarının giderilerek B-0.75 plan kararının getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüŞelale Mahallesi 1145 ada kuzeyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüKütükçü Mahallesi 29032 ada 13 parselin özel yurt alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Sinan Mahallesi 25155 ada 15 ve 16 parselin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüSütçüler Mahallesi 27137 ada 1 parsele İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüDuacı Mahallesi 8247 ada 13 parselin konut alanı olan plan işlevine İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi 254 ada 7 parsel güneyi park alanında, 1565 ada batısı park alanında ve Demirel Mahallesi 3374 ada kuzeyi çocuk bahçesinde trafo yeri ayrılmasına yönelik plan değişikliği konusunun görüşülmesi
23Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta ve Sinan Mahalleleri park ve otopark alanlarının düzenlenmesi amaçlı imar planı revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar konusunun görüşülmesi
24Kentsel Tasarım MüdürlüğüGaziler Mahallesi 154 ada 1 parselde bulunan 72 m² büyüklüğündeki trafo alanının 90 m² olacak şekilde büyütülerek, yerinin kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi