06.01.2022 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

                                         ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Ocak/2022 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06.01.2022 tarihi Perşembe günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.
 
 G Ü N D E M :   
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Aralık/2021) görüşülmesi ve oylanması
3Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, gizli oylama usulü ile Denetim Komisyonu seçilmesi konusunun görüşülmesi
4Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2022 yılı için Belediye Meclisinin bir aylık tatil süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi
5İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemiz 2022 yılı için hazırlanan Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
6İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemizde 2022 yılı için tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin tespit edilmesi konusunun görüşülmesi
7Zabıta MüdürlüğüEsentepe Mahallesi 5413 Sokak ile 5427 Sokak kesişiminde bulunan ve İmar Planında Park alanı olarak geçen (7620 ada 1 parsel) alanda, asıl amacı gerçekleşinceye kadar pazar kurulması konusunun görüşülmesi
8Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBaraj, Erenköy, Esentepe ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde 7 kişiye tapu verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi
9Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAltıayak, Şelale, Ahatlı, Ünsal, Mehmet Akif Ersoy, Kazım Karabekir, Habibler ve Demirel Mahallelerindeki 11 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi
10Kentsel Tasarım MüdürlüğüDuacı Mahallesi 8247 ada 13 parselin konut alanı olan plan işlevine, isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi 254 ada 7 parsel güneyi park alanında, 1565 ada batısı park alanında, Demirel Mahallesi 3374 ada kuzeyi çocuk bahçesinde; trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüGaziler Mahallesi 154 ada 1 parselde bulunan 72 m² büyüklüğündeki trafo alanının, 90 m² olacak şekilde büyütülerek yerinin kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüŞelale Mahallesi 1145 ada kuzeyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüKütükçü Mahallesi 29032 ada 13 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar plana uygun olarak özel yurt alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya ve Göçerler Mahalleleri 7306, 7307, 7338, 7452 adalar ve çevresinde NATO Boru Hattı dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılmasına yönelik, 1/5000 ölçekli nazım imar plana uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta ve Sinan Mahallelerinde park ve otopark alanlarının düzenlenmesi amaçlı hazırlanan imar planı revizyonunda; 28590 adada bulunan park alanının bir kısmının otopark alanına dönüştürülmesi konusuna askı süresi içinde yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Sinan Mahallesi 25155 ada 15 ve 16 parselin tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüDemirel Mahallesi 3405 ada 23 ve 24 parselin tevhit edilebilmesine yönelik olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Düden, Altınova Sinan, Altınova Orta ve Menderes Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ‘Toplu İşyeri’ olarak planlı olan alanların bir kısmının, Ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüGazi Mahallesi 27114 ada 1 parselde, Fabrikalar Mahallesi 7166 ada 2 parsel üzerinde planlı İlköğretim Okulu alanlarının yapı yaklaşma mesafelerinin, tüm cephelerden 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüSütçüler Mahallesi 27234 ada 1 parselde İlköğretim Okulu alanının yapı yaklaşma mesafelerinin, tüm cephelerden 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi 10239 ada 6 parselde bulunan konut alanına isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) plan işlevinin getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
23Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya Mahallesi 27441 ada 7 parselde bulunan konut alanına steğe bağlı zemin ticaret (İBZT) plan işlevinin getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
24Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöksu Mahallesi 27295 ada 1 parselde bulunan bölgesel ticaret alanının batı cephesinde 20 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 10 metreye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
25Kentsel Tasarım MüdürlüğüDuacı Mahallesi 8576 ada 1 parselde bulunan Oyun Alanı içerisinde Trafo Yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
26Kentsel Tasarım MüdürlüğüGülveren Mahallesi 27811 ada güneyindeki park alanlarının, Rekreasyon alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi