03.02.2022 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

                                                    ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği, Belediye Meclisimizin Şubat/2022 aylık olağan Meclis toplantısı, 03.02.2022 tarihi Perşembe günü saat 14.00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıyı teşriflerinizi rica ederim.
 
G Ü N D E M :
 
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2(Bilgilendirme Yazısı)
Mali Hizmetler Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanununun 55’inci maddesi hükmü uyarınca ‘2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’ bilgilendirme yazısı
3Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Ocak/2022) görüşülmesi ve oylanması
4Mali Hizmetler MüdürlüğüBasın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2022 Yılı Gelir Tarifelerinde güncelleme yapılması konusunun görüşülmesi
5Zabıta MüdürlüğüEsentepe Mahallesi 5413 Sokak ile 5427 Sokak kesişiminde bulunan ve imar planında park alanı olarak geçen (7620 ada 1 parsel) alanda, pazar kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi
6Park ve Bahçeler Müdürlüğü22.09.2020 tarihinde görevi başında iken, şehit olan Polis Memuru Onur KÜÇÜK’ün isminin, Şafak Mahallesi Şehit Binbaşı Erdoğan Caddesi ile 4250 Sokak kesişimindeki park alanına verilmesi konusunun görüşülmesi
7Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüİlçemiz Kanal Mahallesinde kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 1 adet bilirkişi seçilmesi ve isminin belirlenmesi konusunun görüşülmesi
8Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüDemirel, Şafak ve Gülveren Mahallelerindeki bulunan 16 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
9Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Hüsnü Karakaş ve Esentepe Mahallelerinde, 5 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
10Kentsel Tasarım MüdürlüğüGazi Mahallesi 27114 ada 1 parselde ve Fabrikalar Mahallesi 7166 ada 2 parselde bulunan İlkokul alanlarının yapı yaklaşma mesafelerinin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüSütçüler Mahallesi 27234 ada 1 parsel numaralı taşınmazdaki İlköğretim alanının yapı yaklaşma mesafelerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüDuacı Mahallesi 8576 ada 1 parselde bulunan oyun alanında, trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Düden, Sinan, Orta ve Menderes Mahalleleri sınırlarında kalan ve Toplu İş Yeri olarak planlı adaların, Ticaret alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüÜnsal Mahallesi sınırları içerisinde kalan 10506 ada doğusu, 10502 ada kuzeyi ve 10503 ada kuzeyinde, 4 adet trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi