07.04.2022 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

                                        ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Nisan/2022 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07.04.2022 tarihi Perşembe günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
       İlan olunur.
 
        G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Mart/2022) görüşülmesi ve oylanması.
3Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi Encümen Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (gizli oylama).
4Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama).
5Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi İmar Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama).
6Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama).
7Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi İsim Tespit Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama).
8Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi Kentsel Gereksinimler Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama).
9Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi Esnaf Sicil Takip Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama).
10Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama).
11Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliğine, dönem sonuna kadar görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama).
12Mali Hizmetler Müdürlüğü2021 yılı Denetim Komisyonu Raporu hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.
13Mali Hizmetler Müdürlüğü2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve oylanması.
14Mali Hizmetler MüdürlüğüAğız ve Diş Sağlığı Polikliniği gelir tarifesinde yeni hizmet alanlarının açılması ve gelir tarifesinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi.
15Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü‘Antalya Bilim Merkezi İşbirliği Protokolü’ ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü‘Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitimi Enstitüsü İşbirliği Protokolü’ ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17Park ve Bahçeler MüdürlüğüTürkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İşbirliği Programı kapsamında, K.K.T.C.'den program ortağımız olan Beyarmudu Belediyesi ile ortak proje yapılması ve Türkiye Belediyeler Birliği ile hibe sözleşmesi imzalanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18Park ve Bahçeler MüdürlüğüYeni Emek Mahallesinde bulunan Şelale Caddesi, Ceyhan Caddesi ve 2608 Sokak ile çevrelenen parka (oyun alanı) ‘Sadi-i Şirazi Parkı’ isminin verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüII Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü‘Cemil MERİÇ Kütüphanesi Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
21Destek Hizmetleri MüdürlüğüBelediyemiz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araçların kiralanması için açık ihale usulüyle ihale yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
22Temizlik İşleri MüdürlüğüTemizlik İşleri Müdürlüğümüzün 68 mahallede yürütmekte olduğu Çöp Toplama, Taşıma ve Nakli işi için açık ihale usulüyle ihale yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAktoprak ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde bulunan 2 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
24Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüDemirel, Yenidoğan, Fevzi Çakmak, Mehmet Akif Ersoy, Kanal, Düdenbaşı ve Göçerler Mahallelerindeki 8 kişiye yapı kayıt belgesine istinaden tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.
25Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüÇamlıbel ve Fevzi Çakmak Mahallelerindeki 4 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
26Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüVarsak Aktoprak Mahallesindeki kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 3 adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
27Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüEsentepe, Kazım Karabekir, Yavuz Selim ve Barış Mahallelerinde bulunan 48 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
28Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüMülkiyeti Belediyemize ait 10129 ada 5 parselin, dini tesis binası yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı adına 25 (yirmi beş) yıl süreli irtifak hakkı ile tahsisinin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
29Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKorkuteli Varsak Yaylası Koruma Kalkınma Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği ile mülkiyeti Belediyemize ait Varsak Yaylasındaki 176 ada 1 parsel üzerinde bulunan yapının on (10) yıl süre ile intifa (kullanım) hakkı kurulmasına, yapılacak ortak proje ile ilgili protokol düzenlemek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 
30Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi 27813 ada doğusunda bulunan trafo alanının yerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
31Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi 28526 ada 1 parseldeki park alanında ve 28645 ada kuzeyi park alanında bulunan trafo alanlarının yerlerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
32Kentsel Tasarım MüdürlüğüDuraliler Mahallesi 28092 ada 17 parselde bulunan Belediye hizmet alanı (asfalt şantiyesi) içerisinde trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
33Kentsel Tasarım MüdürlüğüGüneş Mahallesi 29427 ada 1 parsel batısı park alanında ve 29429 ada 1 parsel batısı park alanında trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
34Kentsel Tasarım MüdürlüğüÜnsal Mahallesi 10760 ada 7 parselin, ticaret (Unlu Mamul ve Ekmek Fırını) olan plan işlevinin, isteğe bağlı ticaret kullanımlı konut alanı olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
35Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇamlıbel Mahallesi 7596 ada 5 parselde bulunan anaokulu alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
36Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Bölgesi Süleyman Demirel Bulvarının doğusundaki haritada belirtilen alanda (Ekli Paftada Sınırları Belirlenmiş Alan İçerisinde Emsal İnşaat Alanının % 20’sini Geçmemek Koşulu İle Yapılan Kapalı Çıkmalar % 30 Hesabına Dâhil Edilmeksizin Emsal Haricidir) plan notu eklenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
37Kentsel Tasarım MüdürlüğüKepez İlçesi sınırlarında belirlenmiş olan 10 metre yapı yaklaşma mesafelerine sahip yapı adalarına yönelik plan notunun eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
38Kentsel Tasarım MüdürlüğüŞelale Mahallesi 525 adadaki pazar alanının 366 ada kuzeyindeki park alanının doğu kısmına, 366 adadaki park alanının bir kısmının ise 525 adaya taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
39Kentsel Tasarım MüdürlüğüÜnsal Mahallesi 10757 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan Camii alanına kuzey ve doğu cephesindeki 10 metre yapı yaklaşma mesafelerinin, Kepez İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda 5 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
40Kentsel Tasarım MüdürlüğüYeşilyurt Mahallesi 5052 ada güneyinde kalan otopark, trafo alanı ve yol olarak planlı bölgenin; park, yol ve trafo alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
41Kentsel Tasarım MüdürlüğüÖzgürlük Mahallesi 1330 ada 1 parselde bulunun lise alanın ada hattının, parsel sınırına göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
42Kentsel Tasarım MüdürlüğüHabibler Mahallesi 26720 ada 1 parsel, Güneş Mahallesi 27566 ada 1 parsel, Aktoprak Mahallesi 152 ada 17 parsel, Duraliler Mahallesi 25014 ada 4 parsel, Kültür Mahallesi 10209 ada 1 parselde bulunan İlköğretim alanları ile Kütükçü Mahallesi 29036 ada 2 parselde bulunan Meslek Lisesi alanında 10 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
43Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Sinan Mahallesi sınırlarında kalan 25116, 25117, 25118 adaların 2 kat olan yapılaşma koşulunun Yençok:4 kat olması ve ada formlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
44Kentsel Tasarım MüdürlüğüDuacı ve Odabaşı Mahalleri sınırlarında kalan, arka bahçe mesafesi "H" olan Konut Alanlarında arka bahçe mesafesinin "H/2" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.