05.05.2022 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

                                       ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Mayıs/2022 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 05.05.2022 tarihi Perşembe günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.
 
                G Ü N D E M :
SIRA
NO
KONU
1Yoklama ve Açılış.
25393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Nisan/2022) görüşülmesi ve oylanması.
3Belediyemiz 2021 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi ve oylanması.
4Belediyemiz 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi ve oylanması.
52022 yılı Ek Performans Programı ile Ek Bütçe konusunun görüşülmesi.
6I Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli konusunun görüşülmesi.
7Belediyemiz ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalanması konusunun görüşülmesi.
8Fevzi Çakmak Mahallesinin orta kısmında bulunan 6261 ve 6262 Sokaklar ile Çevre Bulvarının bir bölümünü içeren yol aksına ‘Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi’ isminin verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9Varsak Demirel Mahallesi Turgut Reis Caddesi ile 1964 Sokak kesişiminde bulunan mevcut parka ‘Gazanfer ÖZDEMİR’ isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.
10Altınova Düden Mahallesindeki kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 4 adet bilirkişi seçilmesi konusunun görüşülmesi.
11Varsak Demirel Mahallesindeki 2926 ada 24 parselin Diyanet İşleri Başkanlığı adına 25 (yirmi beş) yıl süre ile irtifak hakkı kurulması konusunun görüşülmesi.
12Aktoprak ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde bulunan 2 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
13Demirel, Yenidoğan, Fevzi Çakmak, Mehmet Akif Ersoy, Kanal, Düdenbaşı ve Göçerler Mahallelerindeki 8 kişiye yapı kayıt belgesine istinaden tapu verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
14Ünsal Mahallesi 10757 ada 1 parselde bulunan Camii alanının kuzey ve doğu cephesindeki 10 metre yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Yeşilyurt Mahallesi 5052 ada güneyinde kalan otopark, trafo alanı ve yol olarak planlı bölgenin; park, yol ve trafo alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16Özgürlük Mahallesi 1330 ada 1 parselde bulunun lise alanının ada hattının, parsel sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17Habibler Mahallesi 26720 ada 1 parsel, Güneş Mahallesi 27566 ada 1 parsel, Aktoprak Mahallesi 152 ada 17 parsel, Duraliler Mahallesi 25014 ada 4 parsel, Kültür Mahallesi 10209 ada 1 parselde bulunan ilköğretim alanları ile Kütükçü Mahallesi 29036 ada 2 parselde bulunan meslek lisesi alanında 10 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18Altınova Sinan Mahallesi 25116, 25117, 25118 adaların 2 kat olan yapılaşma koşulunun Yençok:4 kat olması ve ada formlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19Duacı ve Odabaşı Mahalleleri sınırlarında kalan, arka bahçe mesafesi ‘H’ olan konut alanlarında arka bahçe mesafesinin ‘H/2’ olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20Göksu Mahallesi 7824 ada 2 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
21Çankaya Mahallesinde konut alanı olarak planlı olan 27441 ada 7 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) işlevi getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
22Göksu Mahallesi 27295 ada 1 parselde bulunan bölgesel ticaret alanının, batı cephesindeki 20 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 10 metreye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23Ayanoğlu Mahallesi 1483 ada 1 ve 10 parsellerin tevhit edilebilmesine yönelik olarak, 1483 ada 1 parsele yüksek zemin ticaret işlevinin getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
24Ahatlı Mahallesi, 27736 ada 1 parselde bulunan sağlık tesisi alanının, yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
25Ahatlı Mahallesi 8612 ada 1, 2, 7, 8 parsellerin tevhit edilebilmesine yönelik olarak, 8612 ada 2 ve 7 parsele yüksek zemin ticaret işlevinin getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
26Göçerler Mahallesi 25532 ada 1 parselde bulunan, resmi kurum alanının KAKS: 0.60 olan yapılaşma koşulunun, KAKS: 2.00 olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
27Varsak Esentepe Mahallesi 28995 ada, Varsak Altıayak Mahallesi 1631 ada  ve 1628 ada 2 parselde; Belediye hizmet alanı, spor alanı, park alanı, trafo alanı ve otopark alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
28Menderes Mahallesi 28500 ada otopark ve 28507 ada batısı park alanının, pazar alanı oluşturulacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.