02.06.2022 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

                                      ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Haziran/2022 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.06.2022 tarihi Perşembe günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.
 
        G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Mayıs/2022) görüşülmesi ve oylanması.
3Yazı İşleri MüdürlüğüANFAŞ Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.’nin 2020 ve 2021 yıllarına ait faaliyet dönemleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısında Kepez Belediye Başkanlığını temsilen meclis üyeleri arasından 1 adet temsilci üye belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
4Yazı İşleri MüdürlüğüALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2020 ve 2021 yıllarına ait faaliyet dönemleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısında Kepez Belediye Başkanlığını temsilen meclis üyeleri arasından 1 adet temsilci üye belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
5Mali Hizmetler MüdürlüğüMali Hizmetler Müdürlüğü'nün gelir tarifesinde Hafta Sonu Çalışma Ruhsatı Harcı ile ilgili güncelleme yapılması konusunun görüşülmesi.
6İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüI Sayılı Kadro İhdası Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7Basın Yayın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüBelediyemiz ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüDr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konusunun görüşülmesi.
9Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüDokuma Park Modern Sanatlar Galerisi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konusunun görüşülmesi.
10Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAltınova Düden Mahallesindeki kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 5 adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüVarsak Demirel Mahallesi 2926 ada 24 parselin 25 (yirmi beş) yıl süre ile Diyanet İşleri Başkanlığı adına irtifak hakkı kurulması ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile  İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüVarsak Menderes Mahallesi 3 ada 19 parselin 25 (yirmi beş) yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına irtifak hakkı ile tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüAhatlı Mahallesi 27736 ada 1 parseldeki Sağlık Tesisi alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüDuacı Mahallesi 29004 adada bulunan konut alanı ve doğusunda bulunan taşıt yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi 10239 ada 6 parselde bulunan konut alanına isteğe bağlı zemin ticaret kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Esentepe Mahallesi 28995 adada bulunan semt spor sahasında, Varsak Altıayak Mahallesi 1631 adada bulunan park alanında ve 1628 ada 2 parselde bulunan belediye hizmet alanında, alan büyüklükleri korunarak yer değişikliği yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Menderes Mahallesi 28500 adadaki otopark alanı ile 28507 ada batısında kalan park alanının, pazar alanı oluşturulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüGündoğdu Mahallesi 2001 ada ve 2028 ada doğusundaki park alanında, Fevzi Çakmak Mahallesi 9227 ada doğusundaki park alanında, Yeşilyurt Mahallesi 2346 ada batısında trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüÖzgürlük Mahallesi 1375 ada 15 ve 16 parselde bulunan İlkokul alanlarının, 1375 ada 15 parselin kuzey-batısındaki trafo alanı ile arasındaki yapı yaklaşma mesafesi hariç, diğer cephelerde bulunan yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.