06.07.2022 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

                                   ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Temmuz/2022 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06.07.2022 tarihi Çarşamba günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.

  G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Haziran/2022) görüşülmesi ve oylanması
3Zabıta MüdürlüğüVarsak Demirel Mahallesi sınırları içerisinde, Hz. Ebubekir Caddesi 29451 ada 1 parsel üzerinde  Pazar Yeri kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
4Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüDr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
5Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüDokuma Park Modern Sanatlar Galerisi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
6
 
Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüBir Zamanlar Antalya Müzesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konusunun görüşülmesi
7Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüAnadolu Oyuncak Müzesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konusunun görüşülmesi
8İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüSağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’in revize edilmesi konusunun görüşülmesi
9İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüTemizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in revize edilmesi konusunun görüşülmesi
10İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüİklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konusunun görüşülmesi
11Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediye araç filomuzun yenilenmesi ve genişletilmesi amacıyla, 5 adet (6x2) hafif damperli kamyon, 2 adet (4x2) çekici alınması için, İller Bankasından 10.000.000,00-TL tutarında kredi kullanılması konusunun görüşülmesi
12Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAhatlı, Kuzeyyaka, Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Barış, Esentepe ve Göçerler Mahallelerindeki 27 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
13Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAktoprak, Şelale, Yeniemek ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde bulunan 8 adet taşınmazın değerlendirilmesi
14Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüHabipler (Sütçüler) Mahallesi 26720 ada 1 parseldeki 342,00 m²’lik hisse üzerinde 25 (yirmi beş) yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına irtifak hakkı ile tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüŞafak Mahallesi 29920 ada kuzeyindeki Çocuk Bahçesi alanına plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüGündoğdu Mahallesi 2001 ada ve 2028 ada doğusundaki park alanında, Fevzi Çakmak Mahallesi 9227 ada doğusundaki park alanında, Yeşilyurt Mahallesi 2346 ada batısında; Trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöçerler Mahallesi 25532 ada 1 parselde bulunan Resmi Kurum alanının, KAKS:0.60 olan yapılaşma koşulunun KAKS:1.50 olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüGülveren Mahallesi 27811 ada güneyindeki Park alanlarının Rekreasyon alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi 1839 adada bulunan Çay Bahçesi alanının Sosyal Tesis alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇamlıbel, Yeşiltepe ve Aydoğmuş Mahalleleri sınırları içerisinde trafo yerleri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüYeşiltepe Mahallesi 2309 ada 8 parselin doğusu, Göçerler Mahallesi 7588 ada güneyi ve Yeşilyurt Mahallesi 2346 ada batısında trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüKirişçiler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 30119 ada 1 parselin kuzeybatısına Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
23Kentsel Tasarım MüdürlüğüYeni Emek, Mehmet Akif ve Yeni  Mahalle sınırları içerisinde doğalgaz regülatör alanları ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
24Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltıayak Mahallesi 3430 ada 1 parselde buluna İlkokul alanının Anaokulu alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
25Kentsel Tasarım MüdürlüğüSütçüler Mahallesi 27231 adanın Ticaret alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
26Kentsel Tasarım MüdürlüğüErenköy Mahallesi 6668 ada 3 ve 4 parsellerin tevhit edilebilmesi için, Konut alanı olan 3 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi