05.09.2022 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Eylül/2022 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 05.09.2022 tarihi Pazartesi günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
                   İlan olunur.

        G Ü N D E M :

SIRA NO GELDİĞİ BİRİM KONU
1 Yazı İşleri Müdürlüğü Yoklama ve Açılış.
2 Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Temmuz/2022) görüşülmesi ve oylanması.
3 Mali Hizmetler Müdürlüğü Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi No:194/5'te bulunan ATM Kabininin, Kent Kart Dolum Cihazı kurulumu için Antalya Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
4 Mali Hizmetler Müdürlüğü 2022 yılı için Ek Performans Programı ile Ek Bütçe konusunun görüşülmesi.
5 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bir Zamanlar Antalya Müzesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Anadolu Oyuncak Müzesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Aktoprak, Şelale, Yeniemek ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde bulunan 8 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Habipler (Sütçüler) Mahallesi 26720 ada 1 parseldeki 342,00 m²’lik hissenin, yirmi beş (25) yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına irtifak hakkı ile tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Sütçüler ve Yeni Emek Mahallelerinde 2 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
10 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Altıayak, Sütçüler, Göçerler, Fatih ve Yavuz Selim Mahallelerinde bulunan 9 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
11 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Belediyemiz tarafından yapılan Çelebi Sultan Mehmed Camii’ye Müftülük tarafından atanan din görevlilerine, mülkiyeti Belediyemize ait Gazi Mahallesinde 27721 ada 2 nolu parselde TOKİ binalarında bulunan B3 Blok 46 nolu BB dairenin lojman olarak kullanılması konusunun görüşülmesi.
12 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Genel Başkanlığı ile ortak hizmet projesi geliştirmek üzere, Varsak Aktoprak Mahallesinde bulunan 30111 ada 1 parselde  (10) yıl süre ile intifa (kullanım) hakkı kurulmasına, yapılacak ortak proje ile ilgili protokol düzenlemek üzere Belediye Başkanına, intifa hakkı tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
13 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çamlıbel Mahallesi 7588 ada güneyi park alanı ile Aydoğmuş Mahallesi 1285 ada batısı park alanında trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Yeşiltepe Mahallesi 2309 ada 8 parsel doğusunda park alanı ve trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Kirişçiler Mahallesi 30119 ada 1 parselin kuzeybatısında trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Erenköy Mahallesi 6668 ada 3 ve 4 parselin tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 11040 ada güneyi, Yeniemek Mahallesi 27662 ada doğusu, Yeni Mahalle 2104 ada kuzeyinde Doğalgaz regülatör alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Ünsal Mahallesi 6099 ada 1 parselin Özel Sağlık Tesisi alanından konut alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
19 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Kepez İlçesi genelinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına, yapılaşma koşullarına ilişkin plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
20 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Ayanoğlu Mahallesi 3276 ada 22 parselin bulunduğu yapı adasının hatlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
21 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Hüsnü Karakaş Mahallesi 26368 ada 1 parselin kat adedinin Yençok:9 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
22 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Varsak Bölgesi Süleyman Demirel Bulvarı doğusundaki alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan konuya askıda yapılan itiraz konusunun görüşülmesi.
23 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Fabrikalar Mahallesi 7196 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak Otel alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değiştirilerek onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askıda yapılan itiraz konusunun görüşülmesi.