03.10.2022 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Ekim/2022 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03.10.2022 tarihi Pazartesi günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.

            G Ü N D EM  :

SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİM
KONU
1
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yoklama ve Açılış
2
Yazı İşleri Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Eylül/2022) görüşülmesi ve oylanması
3
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemiz 2023 yılı taslak Performans Programı görüşülmesi
4
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemiz 2023 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe tasarısının görüşülmesi
5
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (ALDAŞ) sermaye artırım talebi konusunun görüşülmesi
6
Zabıta Müdürlüğü
Göksu Mahallesi 27345 ada 1 parselde 4062 m², Çankaya Mahallesi 27490 ada 1 parsel yanı 5730 m², Beşkonak Mahallesi 30517 ada 1 parselde 3812 m², Baraj Mahallesi 30523 ada 1 parselde 5107 m², Varsak Şelale Mahallesi 30514 ada 3 parselde 3487 m², Varsak Karşıyaka Mahallesi 30430 ada 2537 m², Varsak Altıayak Mahallesi 1636 ada 3 parselde 4895 m², Karşıyaka Mahallesi 5401 ada 5 parselde 1984 m², Esentepe Mahallesi 7620 ada 1 parselde 2364 m²'lik açık pazar yerlerine; şartlı bağış yoluyla Antalya Semt Pazarcılar Esnaf Odası tarafından Kapalı Semt Pazarı yapılması konusunun görüşülmesi
7
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Kepez Belediyesi sınırları dâhilindeki atık toplayıcılarının, çalışma usul ve esasları ile hukuki statüleri, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanan Yönetmelik konusunun görüşülmesi
8
 
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Altıayak, Sütçüler, Göçerler, Fatih ve Yavuz Selim Mahallelerinde bulunan 9 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi
9
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Varsak Aktoprak Mahallesinde bulunan 30111 ada 1 parselde  (10) yıl süreli, Belediyemiz ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Genel Başkanlığı arasında, ortak proje yapılması ile ilgili Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi
10
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Fevzi Çakmak ve Düdenbaşı Mahallelerinde 3 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
11
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Demirel, Kütükçü, Fevzi Çakmak, Gazi, Baraj, Göksu ve Yavuz Selim Mahallelerinde bulunan 11 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
12
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
7143 sayılı Yasanın 16. maddesi ile değişik 3194 sayılı Yasanın geçici 16. maddesi hükmüne istinaden, Yapı Kayıt Belgesi bulunan Habipler, Yavuz Selim, Fevzi Çakmak ve Yenidoğan Mahallelerindeki 6 kişiye tapu verilmesi konusunun görüşülmesi
13
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Varsak Demirel Mahallesi 2906 ada 5 parseldeki 3735,00 m²’lik mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerinde, yirmi beş (25) yıl süre ile Jandarma Genel Komutanlığı adına irtifak hakkı kurulması konusunun görüşülmesi
14
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Varsak Karşıyaka Mahallesi 30525 ada 1 parseldeki mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerinde, yirmi beş (25) yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına irtifak hakkı kurulması konusunun görüşülmesi
15
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Erenköy Mahallesi 6770 ada 6 parseldeki 2320,00 m²’lik mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerinde, yirmi beş (25) yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına irtifak hakkı kurulması konusunun görüşülmesi
16
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Ünsal Mahallesi 6099 ada 1 parselin Özel Sağlık Tesisi alanından Konut alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
17
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Hüsnü Karakaş Mahallesi 26368 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin ve Yençok:4 Kat olan yapılaşma koşulunun Yençok:7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
18
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Ayanoğlu Mahallesi 3276 ada 22 parselin bulunduğu cephede ada formunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
19
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Yeniemek Mahallesi 29342 ada 2 parselde bulunan İlkokul alanının Kuzey-Batı köşesine Halk Eğitim Merkezi alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
20
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Duacı ve Odabaşı Mahallelerinde İkiz Nizam yapılaşma koşullarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesi konunun görüşülmesi
21
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Gaziler Mahallesi sınırları dâhilinde 28254 ada 488, 489, 585, 586 ve 587 nolu kadastro parselleri üzerinde ve bu parsellerin güneyinde yer alan Küçük Sanayi alanına ilave olarak yapılmak istenen Küçük Sanayi alanı amaçlı imar planı yapılmasına yönelik 10,99 hektarlık bir alanın tarım dışı amaçlı kullanılabilmesi, imar planının hayata geçirilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığından Kamu Yararı Kararının alınması yönünde Belediyemizce başvuru yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi
22
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Altıayak ve Gaziler Mahalleleri dâhilinde, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun yapılması ve ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasına yönelik 8,20 hektarlık bir alanın tarım dışı amaçlı kullanılabilmesi, imar planının hayata geçirilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığından Kamu Yararı Kararının alınması yönünde Belediyemizce başvuru yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi