17.10.2022 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi (II.Birleşim)

                                                                                                                                                                      ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EKİM ayı olağan toplantısı II. Birleşimi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 17.10.2022 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’de Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
            İlan olunur.
        

G Ü N D E M :                                                                           

SIRA

NO

GELDİĞİ BİRİM

KONU

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Açılış (Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Yoklama)

2

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediyemiz 2023 yılı Performans Programına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediyemiz 2023 yılı Bütçesi, Gelir, Gider tarifesi ve Bütçe kararnamesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (ALDAŞ) sermaye artırım talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5

Zabıta Müdürlüğü

Muhtelif Mahallelerde bulunan 9 adet açık pazar yerlerine; şartlı bağış yoluyla Antalya Semt Pazarcılar Esnaf Odası tarafından Kapalı Semt Pazarı yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Habipler, Yavuz Selim, Fevzi Çakmak ve Yenidoğan Mahallelerinde Yapı Kayıt Belgesi bulunan 6 kişiye tapu verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Demirel, Kütükçü, Fevzi Çakmak, Gazi, Baraj, Göksu ve Yavuz Selim Mahallelerinde bulunan 11 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Varsak Demirel Mahallesi 2906 ada 5 parseldeki mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerinde, yirmi beş (25) yıl süre ile Jandarma Genel Komutanlığı adına irtifak hakkı kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Varsak Karşıyaka Mahallesi 30525 ada 1 parseldeki mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerinde, yirmi beş (25) yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına irtifak hakkı kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Erenköy Mahallesi 6770 ada 6 parseldeki mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerinde, yirmi beş (25) yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına irtifak hakkı kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Yeniemek Mahallesi 29342 ada 2 parselde Halk Eğitim Merkezi alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Duacı ve Odabaşı Mahallelerinde İkiz Nizam yapılaşma koşullarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına, Plan notu eklenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Gaziler Mahallesi 28254 ada 488, 489, 585, 586 ve 587 nolu kadastro parselleri üzerinde ve  bu parsellerin güneyinde yer alan Küçük Sanayi alanında ilave olarak yapılmak istenilen Küçük Sanayi alanı amaçlı imar planı yapılmasına yönelik 10.99 hektarlık bir alanın tarım dışı amaçlı kullanılabilmesi, imar planının hayata geçirilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığından Kamu Yararı Kararının alınması için Belediyemizce başvuru yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

14

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Altıayak ve Gaziler Mahallelerinde sınırları belirtilen alanda, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun yapılması ve ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasına yönelik 8.20 hektarlık bir alanın tarım dışı amaçlı kullanılabilmesi, imar planının hayata geçirilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığından Kamu Yararı Kararının alınması için Belediyemizce başvuru yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.