01.11.2022 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Kasım/2022 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01.11.2022 tarihi Salı günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

           İlan olunur.

 
G Ü N D E M :

SIRA

NO

GELDİĞİ BİRİM

KONU

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Açılış (Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Yoklama)

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Ekim/2022) görüşülmesi ve oylanması

3

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü’nün Sosyal Konutlar Müdürlüğü olarak ve 1. Derece Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü kadrosunun, Sosyal Konutlar Müdürü olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan III Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli konusunun görüşülmesi

4

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün bütçesinde ihtiyaç fazlası olan tertipten, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda Toplam: 3.000.000,00-TL aktarma yapılması konusunun görüşülmesi

5

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Barış Mahallesi 2927 Sokak No:14'te bulunan, İmar planında oyun alanı/kültürel alan olarak belirlenen park içerisindeki 190 m² alanlı Kafeterya ile 75 m² alanlı 2 adet çok amaçlı yapının 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi

6

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Antalya Valiliği Ek Hizmet Binası yerleşkesinde bulunan marangozhane içerisindeki makine ve teçhizatların, bedelsiz olarak Belediyemize devrinin yapılması ile ilgili protokol konusunun görüşülmesi

7

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Yeni Emek Mahallesi 2592-2595 Sokaklar arasındaki parka JAMBIL JABAYULI isminin verilmesi konusunun görüşülmesi

8

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Fevzi Çakmak, Esentepe ve Ahatlı Mahallelerinde 8 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi

9

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Göçerler Mahallesinde bulunan 1 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
10
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Kirişçiler Mahallesindeki kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi konusunun görüşülmesi
11
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Ünsal Mahallesindeki 10776 ada 3 parselin yirmi beş (25) yıl süre ile Gençlik ve Spor Bakanlığı adına irtifak hakkı kurularak tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi
12
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Gülveren Mahallesi 2456 ada 6 ve 7 parsellerin Özel Yurt alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
13
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Varsak Esentepe Mahallesi 3466 ada batısında kalan park alanına trafo alanı eklenmesine ilişkin hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
14
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Kepez İlçesi sınırlarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi