05.12.2022 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

                                                                                                                     ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Aralık/2022 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 05.12.2022 tarihi Pazartesi günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
            İlan olunur. 

G Ü N D E M :

SIRA

NO

GELDİĞİ BİRİM

KONU

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Açılış (Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Yoklama)

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Kasım/2022) görüşülmesi ve oylanması

3

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Belediyemizde 2022 yılında vizeli olarak çalıştırılan 8 (sekiz) adet geçici işçinin 2023 yılında da (8x12=96 adam/ay olmak üzere) aynı şekilde çalıştırılması için hazırlanan Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli konusunun görüşülmesi

4

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü’nün Sosyal Konutlar Müdürlüğü olarak, 1. derece Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü kadrosunun da Sosyal Konutlar Müdürü olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan III Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi

5

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2021 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında Meclisin bilgilendirilmesi

6

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mülkiyeti Belediyemize ait Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:250/3 Varsak Kepezpark'ta bulunan 2 adet Halı Sahanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi

7

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Barış Mahallesi 2927 Sokak No:14'te bulunan ve İmar planında oyun alanı/kültürel alan olarak belirlenen park içerisindeki 190 m² alanlı Kafeterya ile 75 m² alanlı 2 adet çok amaçlı yapının, 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi

8

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Yeni Emek Mahallesi 2592-2595 Sokaklar arasındaki parka JAMBIL JABAYULI isminin verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi

9

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Kirişçiler Mahallesindeki kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi

10

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Ünsal Mahallesindeki 10776 ada 3 parselin yirmi beş (25) yıl süre ile Gençlik ve Spor Bakanlığı adına irtifak hakkı kurularak tahsis edilmesi ile ilgili Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi

11

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Fevzi Çakmak ve Göçerler Mahallelerinde 4 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi

12

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Muhtelif Mahallelerde bulunan 71 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi

13

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Varsak Esentepe Mahallesi 3466 ada batısında kalan park alanına trafo alanı eklenmesine ilişkin hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi

14

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Varsak Demirel Mahallesi 3406 ada 23 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi

15

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ahatlı Mahallesi 8722 ada 8 parselde bulunan Trafo alanının yerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi

16

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Altınova Sinan Mahallesi 25155 ada 15 ve 16 parselin tevhit edilebilmesi için 15 parsele isteğe bağlı ticaret (İBT) hakkı getirilmesine  ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi