01.09.2023 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

                                                 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Eylül/2023 meclis toplantısı,
aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2023 tarihi Cuma günü saat 14:30'da;
Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.

        G Ü N D E M :

SIRA

NO

GELDİĞİ

BİRİM

KONU

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış.

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Temmuz/2023 Meclis Kararlarının görüşülmesi ve oylanması.

3

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Pil Fabrikası alanı içerisinde yer alan mevcut yapının Kütüphane olarak düzenlemesi yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 10.000.000,00-TL kredi kullanılması ile ilgili konunun görüşülmesi.

4

Park ve Bahçeler

Müdürlüğü

Eski Pil Fabrikası binalarından Sosyal Tesis olarak işaretli yapı, şehrimiz için yeni bir kütüphaneye dönüştürülecek olup, Sosyal Tesis binasına kurulmakta olan Kütüphaneye, fabrikanın kuruluşundaki büyük emeklerine hürmeten “Necmettin Erbakan Kütüphanesi”;

Tek katlı Yönetici Lojmanı binası ise, MKE Pil Fabrikasının kuruluş sebebine binaen, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtına dair hatıraların toplandığı bir Anı Evi olarak düzenlenecek olup, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtının hatıralarının sergileneceği Anı Evine de “K.K.T.C. Antalya Anı Evi” isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.

5

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kepez İlçe bütünü için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu öncesindeki plan ve hükümleri ile ilgili konunun görüşülmesi.

6

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Fevzi Çakmak, Fatih, Göçerler ve Demirel Mahallelerindeki 10 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.

7

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

7143 sayılı Yasanın 16. maddesi ile değişik 3194 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi hükmüne istinaden Beşkonaklılar, Göksu, Fatih ve Göçerler Mahallelerinde Yapı Kayıt Belgesi bulunan 5 kişiye tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.

8

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Şafak ve Ünsal Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Beşkonaklılar Mahallesi 26969 ada 3 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Çankaya Mahallesi 7443 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Altınova Düden Mahallesi ile Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisine giren alanda onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Fevzi Çakmak Mahallesi 9384 ada 12 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

13

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Sütçüler Mahallesi 27214 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

14

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Barış Mahallesi 29961 ada 1 parselin bir kısmının Cami alanından Resmi Kurum alanına (Emniyet Hizmet Alanı) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.

15

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Kepez İlçe bütününde Türkiye Ulusal Temel GPS Ağına (TUTGA) Dönüşümün ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygunluğun sağlanması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askıda yapılan itiraz konularının görüşülmesi.