16.10.2023 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi (II.Birleşim)

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                              5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Ekim/2023 meclis toplantısı II.Birleşimi,aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 16.10.2023 tarihi Pazartesi günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
                               İlan olunur.

G Ü N D E M :                                                                           

SIRA

NO

GELDİĞİ BİRİM

KONU

1

Yazı İşleri

Müdürlüğü

Yoklama,  Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış.

2

Mali Hizmetler

Müdürlüğü

Belediyemiz 2024 yılı Performans Programına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3

Mali Hizmetler

Müdürlüğü

Belediyemiz 2024 yılı Bütçesi, Gelir, Gider tarifesi ve Bütçe kararnamesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4

Zabıta Müdürlüğü

Varsak Demirel Mahallesi 29451 ada 1 parsel, Altınova Menderes Mahallesi 30629 ada 2 parsel, Hüsnü Karakaş Mahallesi 31002 ada 1 parsel, Kuzeyyaka Mahallesi 6713 ada 1 parselde, Antalya Semt Pazarcılar Esnaf Odası tarafından Kapalı Semt Pazarı yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Şafak ve Beşkonaklılar Mahallelerinde bulunan 30 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde Nayla Atay Parkı içinde bulunan Belediyemize ait binanın, Otizm Umut Atölyesi olarak kullanılmak üzere Belediyemiz ve Kafkasın Kadınları Derneği ile ortak proje konusunda Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Hüsnü Karakaş Mahallesinde bulunan 13.400,00 m² yüzölçümlü 27027 ada 1 parseldeki Belediyemize ait hissenin, kat karşılığı inşaat yaptırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Yükseliş Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:122'deki Belediyemize ait 'Osmanlı Kıraathanesi'ni içeren alanda, talep edildiği şekil ve içeriğine uygun olarak 5 yıl süreli, Belediyemiz ile Antalya Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği (AESOB)  arasında Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Varsak Demirel Mahallesi 3503 ada 6 parsel üzerinde Meslek Okulu açmak üzere 10 (on) yıl süre ile Belediyemiz ile Tüm Reklamcılar ve Ajanslar Derneği arasında irtifak hakkı kurulması ile ilgili ortak proje konusunda  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi.