03.11.2023 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

                                                                                                                             ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Kasım/2023 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03.11.2023 tarihi Cuma günü saat 14:30’da; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
               İlan olunur.

                G Ü N D E M :  

SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİM
KONU
1
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış.
2
Yazı İşleri Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Ekim/2023 I. ve II. Birleşime ait Meclis Kararlarının dağıtılması, Meclis üyelerince incelenmesi ve oylanması.
3
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Gülveren Mahallesi 75. Yıl Caddesi No:23'te (2443 ada 1 parsel ve 2446 ada 1 parsel) Toplam: 10.959 m²'lik alan içerisinde bulunan 67 adet Dükkân, Çay Ocağı ve WC'nin 5 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi.
4
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Kuzeyyaka, Fevzi Çakmak, Fatih ve Göçerler Mahallelerinde bulunan 10 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
5
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Habipler Mahallesindeki Belediyemize ait 26649 ada 2 parselde, Taziye ve Semt Evi olarak kullanılacak binanın yapılması, bina isminin "Mir Mehmet Selim Unat" olarak adlandırılması, Şartlı bağışın belediye adına kabul edilmesi, bina yapımı ve bağış ile ilgili protokol ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
6
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Karşıyaka Mahallesinde Belediyemiz tasarrufundaki park içerisinde yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi yerinin 25 (yirmibeş) yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
7
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Göçerler Mahallesinde tasarrufu Belediyemize ait 30080 ada 2 parselde bulunan   park alanının kullanılması için Göçerler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile ortak proje, protokol ve sözleşme yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
8
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Altınova Sinan Mahallesi 25026 ada 18 parselin güney cephesinde yapı yaklaşma mesafesinin 10 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Altınova Düden Mahallesi 28597 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan Trafo alanının batıya kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Çankaya Mahallesi 30464 ada 5 parseldeki park alanının güney doğusunda Regülatör alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Çankaya Mahallesi 27467 ada 1 parselin doğusunda bulunan otopark alanının ticaret alanına, parselin bir kısmının ise ticaret alanından otopark alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
12
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Kepez İlçesi sınırları içerinde geçerli olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına ek madde eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
13
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Odabaşı Mahallesi 28225 ada 50 parselin bir kısmının Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusunun görüşülmesi.