02.01.2024 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Ocak/2024 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.01.2024 tarihi Salı günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
            İlan olunur.

 G Ü N D E M : 

 

SIRA

NO

GELDİĞİ

BİRİM

KONU

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış.

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Aralık/2023) görüşülmesi ve oylanması.

3

Yazı İşleri Müdürlüğü

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediyemizin bir önceki yıla ait Gelir-Gider ve bunlara ilişkin hesap ve kayıtların denetimi için meclis üyelerimiz arasından gizli oylama usulü ile Denetim Komisyonu seçiminin yapılması.

4

Yazı İşleri Müdürlüğü

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, Belediye Meclisi 2024 yılı tatil kararı alınıp alınmayacağı hususunun görüşülmesi ve kararlaştırılması.

5

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Belediyemizde 2024 yılında 7 (yedi) adet geçici işçi çalıştırılmasına dair hazırlanan Geçici İşçi Vize Teklif Cetveline ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Duacı, Şafak, Fevzi Çakmak ve Göksu Mahallelerinde bulunan 22 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

7

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Göçerler, Gazi, Fevzi Çakmak ve Fatih Mahallelerinde Yapı Kayıt Belgesi bulunan 4 kişiye tapu verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

8

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Varsak Altıayak, Fevzi Çakmak ve Ünsal Mahallelerinde otobüs depolama alanlarında Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası ile ortak proje ve işbirliği protokolü yapılması, protokol ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Duacı Mahallesinde  yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesine ilişkin Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Çamlıbel, Fatih ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde bulunan 14 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.

11

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Muratpaşa Belediyesi sınırları içinde kalan Güzeloba Mahallesi 8542 ada 2 parselde bulunan ve Kepez Belediyesi adına sehven tescil edilen 30/1402 hissenin (30 m²’lik alanın) Muratpaşa Belediyesi adına devir edilip edilemeyeceği, şayet devir edilecekse devir işlemlerinde Kepez Belediyesi Encümenine ve Kepez Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

12

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Varsak Ayanoğlu Mahallesi 30856 ada 2 parselde Aile Sağlık Merkezi yapılmak üzere 25 (yirmi beş) yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

13

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Göksu Mahallesi 27292 adanın güney kısmında bulunan park alanında Aile Sağlık Merkezi yapılmak üzere 25 (yirmi beş) yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

14

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Hüsnü Karakaş Mahallesi 5302 ada 13 ve 14 parsellerin tevhidine imkân sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

15

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Gaziler Mahallesi 28254 ada 488, 489, 585, 586 parsellerin Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

16

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Göçerler Mahallesi 25508 ada güneyindeki 20 metrelik yolun 35 metrelik yola bağlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

17

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Odabaşı Mahallesi 28225 ada 50 parselin bir kısmının Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

18

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Aydoğmuş Mahallesi 844 ada 1 parsele ilişkin Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine "Planlama Alanında Spor Tesisleri de Yapılabilir." plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

19

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Çankaya Mahallesi 25855 ada 5 parsel kuzeyinde trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

20

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Kepez İlçesi bütününde plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.