• facebook
  • twitter
-A | A+

17.05.2021 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                              ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Mayıs/2021 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 17.05.2021 tarihi Pazartesi günü saat 14:00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
 
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüAçılış (Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı)
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Nisan/2021 Aylık Olağan Toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve oylanması
3Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediyemiz 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi ve oylanması
4Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediyemiz 2020 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi ve oylanması
5Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü‘Kepez Belediyesi Altın Nota Beste Yarışması Yönetmeliği’ ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi
6Park ve Bahçeler MüdürlüğüVatandaşlarımız tarafından muhtelif marka ve modeldeki araçların Nostaljik Araç Müzesinde sergilenmek üzere, bedelsiz ve şartsız olarak Belediyemize hibelerinin kabul edilmesi konusunun görüşülmesi
7Zabıta MüdürlüğüYeni Emek Mahallesi 27666 ada 1 parselde bulunan açık pazar yerine, Şartlı bağış yoluyla S.S. Kepez Pazarcılar İşletme Kooperatifi tarafından Kapalı Semt Pazarı yapılması konusunun görüşülmesi
8Zabıta MüdürlüğüErenköy Mahallesi 7220 ada 3 parselde bulunan açık pazar yerine, Şartlı bağış yoluyla S.S. Aksu Pazarcılar İşletme Kooperatifi tarafından Kapalı Semt Pazarı yapılması konusunun görüşülmesi
9Zabıta MüdürlüğüYavuz Selim Mahallesi 6120 Sokak üzerinde kurulan Çarşamba Pazarının, aynı mahallede bulunan ve imar planında pazar yeri olarak belirlenen 29959 ada 3 parsele mevcut esnafı ile birlikte taşınması konusunun görüşülmesi
10Zabıta MüdürlüğüÇankaya Mahallesi 6376 Sokak üzerinde kurulan Pazartesi Pazarının, aynı mahallede bulunan ve imar planında pazar yeri olarak belirlenen 27492 ada güneyindeki alana mevcut esnafı ile birlikte taşınması konusunun görüşülmesi
11Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüİlçemiz muhtelif mahallelerde (Ayanoğlu, Gazi, Şelale, Fevzi Çakmak, Altıayak, Demirel, Kütükçü, Sütçüler, Mehmet Akif Ersoy, Kazım Karabekir, Göçerler, Habibler) bulunan 41 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi
12Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüİlçemiz muhtelif mahallelerde (Baraj, Hüsnü Karakaş, Göksu, Demirel, Ahatlı, Kültür, Yeni Emek, Çamlıbel, Fevzi Çakmak) mülkiyeti belediyemize ait imar parselleri üzerinde, gecekondusu bulunan ve Yapı Kayıt Belgesi alarak tapu başvurusunda bulunan 24 adet kişiye tapu verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi
13Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
 
 
Belediyemiz adına satın alınan Çamlıca Mahallesi eski 202 ada 14 parsel, yeni 29325 ada 14 parsel numaralı taşınmazdaki 18.595,23 m²’lik hissenin, iade edilip edilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi
14Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüİlçemiz muhtelif mahallelerde (Habibler, Fatih, Kepez, Göçerler, Esentepe, Erenköy, Kanal, Çamlıbel) kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi
15Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüGülveren Mahallesi 27811 ada 6 parsel üzerinde yirmi beş (25) yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına irtifak hakkı kurulması, irtifak hakkı tesisi, protokol ve sözleşme yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi
16Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisindeki farklı mahallelerde, mülkiyeti belediyemize ait imar parselleri üzerinde, gecekondusu bulunan ve Yapı Kayıt Belgesi alarak tapu başvurusunda bulunan 34 adet kişiye tapu verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi
17Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAltıayak ve Demirel Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüEmek Mahallesi 3436 ada 1 parsel üzerinde bulunan Meslek Lisesi alanının, yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi 10703 ada 1 parseldeki 8.043 m² yüzölçümlü Semt Spor Sahası olarak planlı olan taşınmazın TİA=55.000 m², Yençok: 15 Kat yapılaşma hakkına sahip Yurt alanına, Yenidoğan Mahallesi 27778 ada 1 parseldeki 12.319 m² yüzölçümlü Yurt alanı olarak planlı olan taşınmazın 8.043 m²’lik kısmının, Kapalı Spor Tesisi alanına dönüştürülerek, kalan 4.276 m²’lik kısmının E=0,60, Yençok: 9 Kat yapılaşma hakkına sahip Yurt alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüOdabaşı Mahallesi 25177 ada 24 parsel numaralı Konut alanı olarak planlı olan taşınmaza Yüksek Zemin Kat Ticaret (YZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüŞafak ve Ünsal Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile onaylanarak 29.09.2017-29.10.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde kalan 206, 209 adalar ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ve 2046 ada batısında Pazar alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile onaylanarak 01.03.2021-01.04.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
23Kentsel Tasarım MüdürlüğüAktoprak Mahallesi 3184 ada 3 ve 6 parselin tevhit edilmesine imkân sağlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
24Kentsel Tasarım MüdürlüğüOdabaşı Mahallesi 143 ada kuzeyinde bulunan park alanı içerisinde, Ayanoğlu Mahallesi 265 ada doğusunda bulunan park alanı içerisinde, Aydoğmuş Mahallesi 470 ada güneyinde bulunan park alanı içerisinde, Aktoprak Mahallesi 3181 ada batısında bulunan park alanı içerisinde, Altınova Sinan Mahallesi 25124 ada kuzeyinde bulunan park alanı içerisinde, Göçerler Mahallesi 26052 ada batısında bulunan park alanı içerisinde, Hüsnükarakaş Mahallesi 27398 ada 1 parseldeki oyun alanı içerisinde, Baraj Mahallesi 26877 ada güneyindeki belediye hizmet alanı içerisinde, Kültür Mahallesi 1839 ada 1 parselde yer alan çay bahçesi alanı içerisinde Trafo Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
25Kentsel Tasarım MüdürlüğüUlus Mahallesi 6728 ada 5 parselde Konut alanı olarak planlanan taşınmazın, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
26Kentsel Tasarım MüdürlüğüMehmet Akif Ersoy Mahallesi 11005 ada 17 parselde yer alan Pazar alanının yapı yaklaşma mesafelerinin ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
27Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi 1435 ada 3 parselin Konut alanından İlkokul alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
28Kentsel Tasarım MüdürlüğüKepez İlçesi genelinde Bisiklet yolu yapılması planlanan Teomanpaşa, Düdenbaşı, Güneş, Hüsnükarakaş, Gazi, Kuzeyyaka, Fatih, Kepez, Göçerler, Çankaya, Fevzi Çakmak, Kütükçü Mahalleleri sınırlarında kalan güzergâhı kapsayan bölgede bisiklet yolu düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
29Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇamlıbel, Göçerler, Fatih, Esentepe, Barış, Çankaya, Kazım Karabekir, Yavuz Selim Mahallelerine ait sınırların Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülmesi
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz