Kepez`de Geri Dönüşüm

Kepez belediyesi geri donusum
AMBALAJ ATIKLARI
            27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanmış tüm ambalaj atıklarının (cam, metal, plastik, pet, içecek kartonları, kağıt, karton vb.)  Kepez Belediyesi koordinatörlüğünde mücavir alan sınırları içerisinde 68 mahalle de 11.02.2019 ile 11.02.2029 tarihleri arasında 10 yıl süre ile lisanslı yükleniciler tarafından düzenli olarak kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması yapılacaktır.

Kağıt/Karton Atıklar:
Kağıt karton kutular, koliler, kullanılmış gazete, dergi ve kitap ve kağıtlar vb.
Plastik Atıklar:
İçecek şişeleri, şampuan kutuları, temizlik maddelerinin kutuları, sıvı yağ, yoğurt, margarin kapları, plastik bidon ve kaplar vb.
Metal Atıklar:
Metal içecek kutuları, konserve ve teneke kutular vb.
Cam Atıklar:
İçecek şişeleri, kavanozlar vb.
Kompozit Atıklar:
İçecek kartonları ( süt, meyve suları vb.)

Evsel atıkların yaklaşık olarak %30’unu oluşturan bu atıklar, evsel atıklardan ayrı toplanarak geri kazanılmalıdır.


BİTKİSEL ATIK YAĞLAR:
İlçemizde bitkisel atık yağlar 19.04.2005 tarih 25791 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü yönetmeliği doğrultusunda cevre ve insan sağlığına zarar vermemesi ve yakıt ve elektrik olarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bitkisel yağlar kısaca  fındık, mısır, zeytin, ayçiçeği, pamuk ve soya gibi yağlık bitki tohumlarından üretilen endüstriyel üründür. Bitkisel atık yağ ise, bitkisel yağların rafinerisinden çıkan yağlı topraklar, tortulu bitkisel yağlara ve kızartma yağlarına verilen genel addır. Evlerde ve iş yerlerinde özellikle gıdaların kızartılması işlemi sonucu ortaya çıkan atık yağlara bitkisel atık yağ adı verilir.

Bitkisel atık yağların lavabolara dökülmesi ise çevre açısından çok ciddi problemler doğurmaktadır. Özellikle kanalizasyon yada direk toprak yolu ile yer altı sularına ve oradan doğrudan göl ve denizlere ulaşan yağlar su yüzeyinde oluşturdukları film tabaka ile suların oksijen kazanmasını engeller. Bu sularda yaşayan canlıların oksijensiz kalarak zarar görmesine neden olurlar.  Bu yağlar kanalizasyon sitemlerinde de tıkanmalara yol açarak sistemlerde en basitinden tıkanma gibi sorunlara neden olurlar. Bu noktada aklımıza, çevre ve bizler için bu kadar tehlikeli olan bitkisel atık yağlar diğer atıklardan ayrı olarak toplanması gerekmektedir.

ATIK PİLLER
Kullanım ömrünü tamamlamış ve/veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılamayacak duruma gelmiş olan pillere, atık pil denilmektedir. 

Kullanım ömrünü tamamlamış olan piller 31.08.2004 tarih 25569 sayılı Atık pil ve Akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği doğrultusunda evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilmeli ve toplanmalıdır. Bu konuda Müdürlüğümüz Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tek kuruluş olan TAP Derneği ile yapmış olduğu protokol doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Resmi kurum/kuruluş, iş yerleri ve okullara dağıtılan atık pil toplama kutu ve bidonları ile atık piller evsel atıklardan ayrı biriktirilmekte ve toplanmaktadır.

Okullarımızda atık pillerle ilgili bilinci arttırmak için her yıl TAP Derneği ile beraber yarışmalar düzenlenmekte ve ödüller dağıtılmaktadır.

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ATIKLARIN TOPLANMASI
22.055.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde  Belediyele sınırları içersinde bu atıkları toplamak ve çevre lisanslı işleme tesislerine göndermek yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Toplama işlemine Müdürlüğümüzce devam edilmektedir.

Elektronik atık, genel olarak kullanım ömrünü tamamlamış, tamir edilemeyecek seviyede zarar görmüş, veya arızalanmış elektrikli veya elektronik eşyalara denmektedir. Evlerde veya işyerlerinde kullanılan tüm elektronik aletler güncelliğini yitirdiğinde veya kullanım ömrünü tamamladığında atık konumuna gelmektedir. Büyük ev aletleri(buzdolabı, çamaşır makinesi vb.), telekomünikasyon cihazları, ses ve görüntü ekipmanları, küçük ev aletleri vb. gibi tüm cihazlar elektronik  atık kategorisine giren gereçlerdir. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde ise elektronik atıklar genel olarak 10 kategoride belirtilmiştir. Bunlar;

  • - Büyük ev eşyaları
  • - Küçük ev aletleri
  • - Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları
  • - Tüketici ekipmanları
  • - Aydınlatma ekipmanları
  • - Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)
  • - Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları
  • - Tıbbi cihazlar
  • - İzleme ve kontrol aletleri
  • - Otomatlar olarak belirtilmiştir

Atığınızı Evinizden Alalım
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Yukarıdaki güvenlik kodunu yazınız
Mesajınız Gönderiliyor...