• facebook
  • twitter
-A | A+

02/01/2015 Tarihli Meclis Gündemi


KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerine göre OCAK/2015 Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 02/01/2015 Cuma günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur. 
 
 
G Ü N D E M       :   
        
                                                                                                   
                                                                   
1. Yoklama ve açılış.

2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre gizli oy usulü ile Denetim Komisyonu Seçilmesi hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22/12/2014 gün ve 2492 sayılı yazısı.

3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre; Belediye Meclisinin 2015 yılı içerisindeki bir aylık tatil süresinin belirlenmesi hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22/12/2014 gün ve 2493 sayılı yazısı.

4. Belediyemiz 2015 yılı geçici işçi vize teklif cetvellerine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün,  17/12/2014 gün ve 3050 sayılı yazısı.

5. Belediyemiz 2015 yılı mevsimlik geçici işçi vize teklif cetvellerine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün,  17/12/2014 gün ve 3049 sayılı yazısı.

6. Mülkiyeti Dokuma A.Ş.’ye ait olan park alanında binaların muhafazası, var olan peyzaj/bitki dokusunun korunarak binalarla birlikte restorasyonu, alana yeni fonksiyonlar yüklemeye ilişkin çalışma grubu kurulması hususundaki; Özel Kalgem Müdürlüğü’nün 22/12/2014 gün ve 244 sayılı yazısı.

7. Kepez Belediyesi Barış Manço Müzik Ödülleri verilmesi hususundaki yönetmeliğine ilişkin; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 11/12/2014 tarih ve 328 sayılı yazısı.

8. Belediyemiz Kültür, Sosyal ve Sportif faaliyetleri kapsamında Kepez Genç Kart adı altında kart verilmesine ilişkin; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 23/12/2014 tarih ve 1209 sayılı yazısı.

9. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine ilişkin; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 23/12/2014 tarih ve 71 sayılı yazısı.

10. Mülkiyeti Belediyemize ait Özgürlük Mahallesi Kapalı Halk Pazarı içerisinde bulunan 22/B nolu dükkanın Türkiye Beyaz Ay Derneği Antalya Şubesine tahsis edilmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03/12/2014 tarih ve 3770 sayılı yazısı.

11. Varsak Şelale Mahallesi 7303-7304 sokak kesişimin de yapımı tamamlanan parka “İbrahim GÜNDOĞDU” isminin verilmesine ilişkin; İsim Tespit Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 09/12/2014 tarih ve 1105 sayılı yazısı.

12. “Şehit Öğretmen Abdullah KARA ve Şehit Er İsmail AY” isimlerinin Belediyemiz sınırları dahilinde yapımı tamamlanan parklara verilmesine ilişkin; Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 18/12/2014 tarih ve 1144 sayılı yazısı.

13. Belediyemiz sınırları içerisinde, çeşitli mahallelerde bulunan Belediyemize ait bazı taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine hususunda, Mülkiyet Değerlendirme komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/12/2014 tarih ve 8590 sayılı yazısı.

14. Odabaşı tapulamalı 2 adet ve Sütçüler tapulamalı 8 adet ada ve parselde kamulaştırma yapılması için yetki verilmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 08/12/2014 tarih ve 8181 sayılı yazısı.

15. Yeni Mahallede bulunan Muratpaşa tapulamalı 2081 ada 08 nolu parselde yapılacak olan ortak proje ile ilgili protokol düzenlemek üzere yetki verilmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25/12/2014 tarih ve 8584 sayılı yazısı.

16. Antalya İli Kepez İlçesi Duraliler, Göçerler, Sütçüler ve Zeytinköy tapulamasına ait 122 kişiye arsa tahsisine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 23/12/2014 gün ve 8512 sayılı yazısı.

17. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Odabaşı tapulamalı 143 ada 8 parseldeki taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 24/12/2014 gün ve 8549 sayılı yazısı.

18. Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi 3277 ada 14 parsel ile Varsak Karşıyaka Mahallesi 1240 ada batısında hazırlanmış olan imar planı revizyonuna ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/12/2014 tarih ve 18154 sayılı yazısı.

19. Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi 2445 ada 1-2 parselde hazırlanmış olan imar planı revizyonuna ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/12/2014 tarih ve 18155 sayılı yazısı.

20. Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi 5400 ada 1-2-3-4-5-6 ve 7 nolu parsellere ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/12/2014 tarih ve 18156 sayılı yazısı.

21. Kepez İlçesi Altınova Düden Mahallesinde enerji nakil hattının  altına isabet eden konut alanı ve dini tesis alanına ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/12/2014 tarih ve 18157 sayılı yazısı.

22. Kepez İlçesi Şafak Mahallesi 3384 ada 1 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/12/2014 tarih ve 18158 sayılı yazısı.

23. Kepez İlçesi Şafak Mahallesinde Akdeniz Sanayi Sitesinde yer alan mevcut yapılar ile imar adaları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/12/2014 tarih ve 18162 sayılı yazısı.

24. Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi 1668 ada yanındaki sosyal ve kültürel tesis alanına ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/12/2014 tarih ve 18159 sayılı yazısı.

25. Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kent Merkezi olarak planlı olan bölgeye ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/12/2014 tarih ve 18160 sayılı yazısı.

26. Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi sınırları içerisinde mevcutta yer alan fakat imar planlarına işli olmayan dere yatağı ve çevresine ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/12/2014 tarih ve 18161 sayılı yazısı.

27. Kepez İlçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 26773 ada 3 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/12/2014 tarih ve 18163 sayılı yazısı.

28. Kepez İlçesi Varsak Esentepe, Altıayak, Gaziler, Zeytinlik  Mahalleleri kapsamında yaklaşık 350 hektarlık alan için Toprak Koruma Kurulundan tarım dışı kullanım amaçlı kararın ve İçişleri Bakanlığından da kamu yararı kararının alınmasına ilişkin; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/12/2014 tarih ve 18158 sayılı yazısı.
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz