• facebook
  • twitter
-A | A+

01/02/2019 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                         ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin ŞUBAT/2019 olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/02/2019 tarihi Cuma günü saat 14.30’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
SIRA
NO
KONU
1Yoklama ve Açılış.
2657 Sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (A) fıkrasına haiz olan personelin derece yükselmesinin yapılabilmesi için III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli konusunun görüşülmesi.
3Belediyemiz 2019 yılı bütçesi Gelir tarifesinde (Sağlık İşleri Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği  ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hasta Yakınları ve Konuk Evi ücret tarifesi) değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.
4Fevzi Çakmak, Habibler, Gazi, Sütçüler ve Ünsal Mahallelerinde 21 adet şahsa arsa tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
5Fevzi Çakmak ve Düdenbaşı Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
6Emek Mahallesi 5116 ada 2 parsel numaralı taşınmazın, Konut alanından Özel Sağlık Tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7Varsak Bölgesi, Altıayak, Varsak Esentepe, Zeytinlik ve Gaziler Mahallelerinin bir kısmında, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Altınova Bölgesi Köyiçi Mevkiinde yer alan düşük yoğunluklu yerleşme alanlarının, Ticaret-Konut (TİCK) alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9Habibler Mahallesi 26696 ve 26697 numaralı adaların çevresinin yeniden düzenlenerek, Cami alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde 11006 ada 12 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanım kararı eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
11Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 27697 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Karakol alanından Anaokulu alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz