• facebook
  • twitter
-A | A+

11/06/2019 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantı Gündemi


                                              ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi Ek fıkrasında "Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez." hükmü bulunmaktadır.
         Bu kapsamda Belediye Meclisimiz, 11/06/2019 tarihi Salı günü saat 11.00'de Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.
          İlan olunur.
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Kentsel Tasarım MüdürlüğüYavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 28186 ada 33 parselde bulunan Günübirlik Tesis Alanının Park Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
3Kentsel Tasarım MüdürlüğüSantral ve Ünsal Mahalleleri sınırları kesişiminde, O25A-08B-1D/4A/4B numaralı paftalarda yer alan park alanlarının ortasından geçen sulama kanallarının plana işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
4Kentsel Tasarım MüdürlüğüErenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6815 ada 4 parselin İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) Konut kullanım kararının, 3 parselde bulunmamasından dolayı iki parselin birleştirilerek İBZT kullanımından yararlanmaları amacıyla tevhit edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
5Kentsel Tasarım MüdürlüğüHabibler Mahallesi O25A-10A-2C ve O25A-10B-1D numaralı İmar paftalarında yer alan 26754, 26756, 26757 adalar ve çevresinde bulunan yeşil alanlar ile çifte sarnıç koruma alanında yapılan düzenlemelere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
6Kentsel Tasarım MüdürlüğüGazi Mahallesi 28660 ada 1 parselde bulunan mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Bölgesel Ticaret Alanı olarak planlı taşınmazın kullanımına ilişkin olarak plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Yeni, Habibler, Ünsal, Çamlıbel ve Esentepe Mahallelerinde 45 adet şahsa arsa tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
8Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüŞafak (Duraliler) Mahallesi 29557 ada 1 parseldeki Belediyemize ait 779,82 m²’lik hissenin, kullanım amacı doğrultusunda PTT alanı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına irtifak hakkı ile tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
9Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüDüden Çayı Sit alanı içerisinde kalan 10 adet gecekondu hak sahibine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.
10Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüÖzel şirketlere bedelsiz olarak sehven yapılan 4 adet trafo yeri tahsislerinin iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.
11Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAltıayak, Demirel, Aktoprak, Atatürk, Kanal, Altınova Orta, Hüsnü Karakaş, Baraj, Göksu, Çankaya, Fevzi Çakmak ve Gündoğdu Mahallelerinde bulunan 18 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
12Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüİlçemiz sınırları içerisinde bulunan kişilerden, 1987-1999 yılları arasında makbuz mukabilinde yatırmış oldukları paraların 28.02.2019, 31.03.2019 ve 30.04.2019 tarihleri itibariyle Denkleştirici Adalet İlkesine göre ilgililere iade edilip edilemeyeceğine ilişkin konusunun görüşülmesi.
13Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan Varsak Demirel Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 2 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
14Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan Varsak Esentepe Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 1 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
15Temizlik İşleri MüdürlüğüKepez Belediyesi sınırları içerisinde 68 mahallede yürütmekte olduğumuz Çöp Toplama, Taşıma ve Nakli işinin Araç Kiralama Hizmet Alımı yöntemiyle yaptırılmasına yönelik olarak 5393 sayılı Kanunun 67. maddesine göre ihale ile verilmesi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16Destek Hizmetleri MüdürlüğüBelediyemiz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan, çeşitli tip ve özelliklerde araçların kiralanması hizmet alımı işinin (36 Ay) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre ihaleye çıkılması konusunun görüşülmesi.
17Park ve Bahçeler MüdürlüğüNostaljik Araç Müzesinde sergilenmek üzere alınacak olan araçların devir alınması ve trafik tescil iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin Kepez Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz