• facebook
  • twitter
-A | A+

04/09/2020 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                                ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Eylül/2020 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04.09.2020 tarihi Cuma günü saat 14:00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
            İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
 
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Temmuz/2020) görüşülmesi ve oylanması
3İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” konusunun görüşülmesi
4İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
Belediyemiz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan spor tesisleri, yüzme havuzu, çöp konteynır üretimi, çay bahçesi, kafeterya, kantin ve restoran, otopark, akaryakıt istasyonu, müze, sera üretimi (fidan ve süs bitkileri), gençlik eğitim merkezi, konferans, kültür ve tiyatro salonu, kreş ve gündüz bakım evi, huzurevi, sağlık merkezi, konuk evi ve misafirhane ile günübirlik tesislerinin işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere, Belediye Kanununun 18. maddesi (i) bendine istinaden  “ANTKEPBEL (Antalya/Kepez Belediyesi) İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında bütçe içi işletme kurulması konusunun görüşülmesi
5Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Gazi Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi No:13'te (26731 ada) bulunan Halı Saha ve Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi
6Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi Teksarnıç C Tipi Mesire yeri içerisinde bulunan 5 adet Dükkânın  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi
7Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 18. ve 69. maddeleri kapsamında Fevzi Çakmak, Ünsal, Çamlıbel ve Sütçüler Mahallelerinde 11 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
8Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 18. ve 34. maddeleri kapsamında Duacı, Gazi ve Orta Mahallelerinde bulunan 3 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
9Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Belediye Meclisinin 02/05/2017 tarih ve 142 sayılı kararı ile Yenidoğan Mahallesi 6998 ada 7 nolu parselde yapılan 25 yıl süreli tahsis işleminin iptal edilmesi, tapu kütüğüne işlenen irtifak şerhinin terkin edilmesi konusunun görüşülmesi
10Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 11006 ada 12 parsel bulunan Konut alanına İsteğe Bağlı Ticaret kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
11Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Çamlıbel Mahallesi 7611 ada 3 parselde bulunan Konut alanına İsteği Bağlı Zemin Ticaret kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
12Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kirişçiler Mahallesindeki Toplu İşyeri alanlarına ait Yençok:7.50 m olan yapı yüksekliğinin Yençok:11.50 m olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
13Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kanal Mahallesi 7102 ada batısında yer alan yeşil alana trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
14Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Fevzi Çakmak Mahallesi 9255 ve 9256 adalara cepheli çocuk bahçesi alanı ve Altınova Orta Mahalle 27429 adadaki çocuk bahçesi alanında yer alan mevcut trafo alanlarının, uygulama imar planına işlenmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kirişçiler Mahallesi 29232 ada 29 ve 30 parsellerin yer aldığı Lise alanı ve yolda düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
16Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Emek Mahallesi 3446, 5118 ve 27421 nolu adalarda yer alan spor, park, kreş ve pazar alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
17Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kütükçü Mahallesi 12295 ada kuzeyinde yer alan park alanı ve çevresindeki yollarda  düzenleme yapılması ve pazar alanı yeri ayrılmasına dair hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
   
18Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Gaziler Mahallesi 146 ada 1 parseldeki Camii alanının Karakol alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
19Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Atatürk Mahallesi 883 ada ve çevresinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
20Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kepez İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yençok: Serbest yapılaşma koşullarına sahip olan parseller ile kamusal alanların kat yüksekliğinin belirlenmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
21Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kepez İlçesi genelinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih ve 564 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Plan Notlarının 14. maddesinin revize edilmesine yönelik hazırlanan konunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Karşıyaka Mahallesi 5371 ada, 5401 ada 4 parsel ile 5397 ada 6 parsel numaralı taşınmazlar ve çevresinde bulunan İlkokul alanı, Park alanı, Pazar alanı ve Otopark alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
23Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Baraj Mahallesi 26824 adadaki Park alanı ve doğusundaki Otopark alanı ile 78, 677 ve 683 numaralı kadastro parselleri üzerinde yer alan Park ve Spor alanlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
24Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Teomanpaşa Mahallesi 10350 ada 6 parsel numaralı taşınmazda bulunan PTT alanının, Sağlık Tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
25Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahalleleri sınırlarında kalan tabii zemin ve yol kotu farklılıklarının giderilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
26Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Şafak Mahallesi 25060 ada 1 parsel ile 3581 ada 1 parsel çevresinde düzenleme yapılması ve 3476 ada 1 parselin doğusundaki Park alanında Belediye hizmet alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
27Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 26391 ada 1 parselde kalan Trafo alanının, 11001 ada 12 parselin kuzeyinde bulunan Park alanına taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
28Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Teomanpaşa Mahallesi 10420 adada kalan Park alanında mevcut Trafo alanının plana aktarılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
29Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Şelale Mahallesi 29046 ada 1 ve 2 parsellere İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
30Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Sütçüler Mahallesi 27064 ada 1 parselin Ticaret alanı ve Özel Yurt alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
31Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Varsak Altıayak Mahallesi 1428 ada 1, 7 ve 8 parsellerin tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
32Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Yükseliş Mahallesi 1716 ada 1 ve 20 parselin Özel Sağlık Tesisi alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
33Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kütükçü Mahallesi 27457 ada 1 parselin kat yüksekliğinin Yençok:7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
34Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Odabaşı Mahallesi 123 ada, 124 ada, 126 ada 3-5 parseller ile 127 ada 3-5 parseller ve çevresinin Enerji Nakil Hattına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz