• facebook
  • twitter
-A | A+

03/01/2014 Tarihli Meclis Gündemi
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerine göre OCAK/2014 Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 03/01/2014 Cuma günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur. 


G Ü N D E M       :  
                       
1
. Yoklama ve açılış.

2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre gizli oy usulü ile Denetim Komisyonu Seçilmesi hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24/12/2013 gün ve 2310 sayılı yazısı.

3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre; Belediye Meclisinin 2014 yılı içerisindeki bir aylık tatil süresinin belirlenmesi hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24/12/2013 gün ve 2311 sayılı yazısı.

4. Antalya Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik ve kreşe kayıt olacak çocukların aylık ücretlerinin belirlenmesine ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24/12/2013 tarih ve 339 sayılı yazısı.

5. Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Trafik Eğitim Parkının tahsis işleminin yapılıp yapılamayacağına ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyon raporlarının görüşülmesi hususundaki; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19/12/2013 tarih ve 3631 sayılı yazısı.

6. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Göçerler, Duraliler ve Varsak tapulamalı 19 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi hususundaki;Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 27/12/2013 gün ve 7819 sayılı yazısı.

7. Varsak Demirel Mahallesi 2906 ada 5 parselin Jandarma Genel Komutanlığı adına irtifak hakkı ile tahsisinin yapılıp yapılamayacağına ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/12/2013 tarih ve 7724 sayılı yazısı.

8. Kepez İlçesi Göksu Mahallesinde 7821 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/12/2013 tarih ve 20034 sayılı yazısı.

9. Kepez İlçesi Altınova Bölgesi kapsamında hazırlanmış olan  imar planına ek plan notu eklenmesine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/12/2013 tarih ve 20027 sayılı yazısı.

10. Kepez İlçesi Varsak Bölgesi kapsamında imar planlarına ek plan notları eklenmesine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/12/2013 tarih ve 20031 sayılı yazısı.

11. Kepez İlçesi Baraj Mahallesi 26877 ada güneyine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/12/2013 tarih ve 20029 sayılı yazısı.

12. Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 9994 ada 7 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/12/2013 tarih ve 20028 sayılı yazısı.

13. Kepez İlçesi Odabaşı Köyü 28430 ada 33 parselde hazırlanmış olan imar planına ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/12/2013 tarih ve 20030 sayılı yazısı.

14. Kepez İlçesi Çankaya Mahallesinde 27523 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/12/2013 tarih ve 20032 sayılı yazısı.

15. Kepez İlçesi sınırları içerisinde yol boyu ticaret ve isteğe bağlı zemin ticaret kullanımına ilişkin plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraza ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/12/2013 tarih ve 20033 sayılı yazısı.
 

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz