• facebook
  • twitter
-A | A+

03/03/2014 Tarihli Meclis Gündemi
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerine göre MART/2014 Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 03/03/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur. G Ü N D E M       : 
                         
1. Yoklama ve açılış.

2. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde çeşitli mahallelerde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi hususundaki; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/02/2014 tarih ve 1824 sayılı yazısı.

3. Antalya İli Kepez İlçesi Varsak, Duraliler, Göçerler ve Sütçüler Tapulamasına ait 68 kişiye arsa tahsisine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 24/02/2014 gün ve 1797 sayılı yazısı.

4. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Varsak, Arapsuyu, Ahatlı ve Sütçüler tapulamalı 10 adet taşınmazın değerlendirilmesi hususundaki; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/02/2014 tarih ve 1825 sayılı yazısı.

5. Yapı ruhsatı verilirken otopark ihtiyacı parselinde karşılayamayanlar için ücret belirlenmesine ilişkin; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 07/02/2014 gün ve 2242 sayılı yazısı.

6. Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 1899 kadastro parselinde hazırlanmış olan imar değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3494 sayılı yazısı.

7. Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi 27523 ada 1 parselde hazırlanmış olan imar değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3493 sayılı yazısı.

8. Kepez İlçesi Yeni Emek Mahallesi 27676 ada 1 parsel ile 27662 adada hazırlanmış olan imar plan değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3491 sayılı yazısı.

9. Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi 27737 adada plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3496 sayılı yazısı.

10. Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesinin kuzey bölümünde yeni bir düzenleme yapılmasına ilişkin tavsiye kararı alınmasına ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3489 sayılı yazısı.

11. Kepez İlçesi Altınova Düden Mahallesi ile Varsak Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış olan imar planına ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; imar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3490 sayılı yazısı.

12. Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesinde 738 ada 11 nolu parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3492 sayılı yazısı.

13. Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesinde 5419 ada 18, 30, 31 ve 32 nolu parsellerde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3495 sayılı yazısı.

14. Kepez İlçesi Duraliler tapulamalı 2873 kadastro parseline ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği taslağına görüş verilmesi hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3484 sayılı yazısı.

15. Kepez İlçesi Göçerler Mahallesinde 25919 ada 3 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3485 sayılı yazısı.

16. Kepez İlçesi Kültür Mahallesinde 10170 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanmış olan plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraza ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3497 sayılı yazısı.

17. Kepez İlçesi Gazi Mahallesinde 821 ada 1, 10, 11, 12 ve 14 nolu parsellerde hazırlanmış olan plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraza ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3498 sayılı yazısı.

18. Kepez İlçesi Kepez Mahallesinde 27712, 27713 ve 27714 adalara ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3499 sayılı yazısı.

19. Kepez İlçesi Çankaya Mahallesinde 27433 ada 5 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarih ve 3500 sayılı yazısı.

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz