• facebook
  • twitter
-A | A+

Duyurular

                                            ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Temmuz/2020  tarihli II.Birleşim meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03.07.2020 tarihi Cuma günü saat 14:00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
           İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
 

SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 78 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Covid-19 salgını sürecinde yaşanan ekonomik zorluk nedeniyle, kiracılarımıza destek olmak ve işyerlerinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, 2020 yılına ait Mart-Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerinin alınıp alınmaması ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
3Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Ayanoğlu Mahallesi 1935 Sokak No:6'da bulunan Halı Saha ve Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
4Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 81 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı No:433'te (27288 ada 3 parsel) bulunan arsada, Belediyemiz tarafından hazırlanan proje ve eklerine uygun yapılacak olan Çocuk ve Gençlik Eğlence Merkezinin 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
5Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 88 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, vatandaşlarımıza yapılan tahsisler ve hisse satışından doğan taksit ve satış bedellerinin, 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken ücretlerin herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 3 ay süre ile ertelenmesi,  ertelenen 3 aylık taksit bedelinin taksit süresi sonuna ilave edilerek aylık eşit taksitler halinde ödenmesi konusunun görüşülmesine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 91 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonlarına havale edilen, Demirel, Göksu, Habibler, Baraj, Orta, Kuzeyyaka, Kütükçü ve Aktoprak Mahallelerinde bulunan 13 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi
7Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 96 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Ünsal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi alanında 3553/1, 3624/1, 10502/1 ve 10503/1 parsellerde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
8Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 97 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Göksu Mahallesinde Diyanet İşleri Eğitim Tesisleri alanı olarak tanımlanan 733 ada 18 parsel ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
9Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 98 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Yükseliş Mahallesi 1710 ada 25 parselde bulunan PTT alanının Aile Sağlığı Merkezi alanına dönüştürülmesi ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
10Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 103 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Kepez Mahallesi 28124 ada 2 parselin bir kısmı ile ormandan tahsisli alanda planlanan Aşır Aksu Devlet Hastanesi alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 112 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Varsak Süleyman Demirel Bulvarı doğusunda, haritada sınırları belirtilmiş olan bölgeye ilişkin olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesi konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi


Tüm Meclis Gündemlerini Göster

İLAN
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
           
03.02.2020 günlü Kepez Belediye Meclisinde görüşülen;
- Kepez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 9356 ada, 8 ve 9 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
02.03.2020 günlü Kepez Belediye Meclisinde görüşülen;
- Kepez İlçesi, Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde, 25107 ada çevresinde düzenleme yapılarak ilkokul ve park alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu,
03.07.2020 günlü Kepez Belediye Meclisinde görüşülen;
- Kepez İlçesi, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde, Diyanet İşleri Eğitim Tesisleri Alanı olarak tanımlanan, 733 ada 18 parsel ve çevresinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu,
- Kepez İlçesi, Ünsal Mahallesi, Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi Alanında 3553/1, 3624/1, 10502/1 ve 10503/1  parsellerde düzenleme yapılmasına ilişkin ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu,
14.07.2020 günlü Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen;
- Kepez İlçesi, Kepez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 28124 ada, 2 parselin bir kısmı ile ormandan tahsisli alanda planlanan Hastane Alanına yönelik plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
- Kepez İlçesi, Altınova Bölgesinde, sınırları belirlenmiş olan, Ticaret ve Toplu İş Yerleri Alanlarında plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
04.08.2020- 04.09.2020 tarihleri arasında Kentsel Tasarım Müdürlüğü panosunda ilan olunur.
 

 
KEPEZ BELEDİYE MECLİSİ’NİN 06.09.2019 TARİH VE 166 SAYILI KARARIYLA KABUL EDİLEN ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BELİRLİ ALANLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER SONUCUNDA FİİLİ DURUMUN DEVAMLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA PLAN NOTLARINDA DÜZENLEME YAPILMASINA İLİŞKİN KONU;
 
"Kepez Belediyesi Sınırları İçerisinde Kalan Alanlarda;
1-) Zorunlu Ortak Kullanım Alanları Ve Otopark Yapılması Koşuluyla Bodrumda Kat Adedi Sınırlaması Yoktur.
2-) Binalarda, Genişliği 20 Cm Yi Geçmeyen Motifler Ve Açık Çıkmalarda Motif Ucundan Oluşacak Cephe Hattından, Döşemeye İlaveten 20 Cm Derinliğindeki Güneş Kırıcılar Çıkma Yaklaşma Mesafesi Hesabına Dahil Edilmez.
3-) 5 Mt Ve Daha Fazla Ön Bahçe Mesafesi Olup, Otopark İhtiyacının Yan Ve Arka Bahçelerde Karşılanamadığı Parsellerde, Bina Cephesinden İtibaren Olan Kısım Otopark Alanı Olarak Düzenlenebilir.
4-) Parselin Kot Aldığı Yol İle Parsel Arasındaki Kot Farkının 3mt Den Fazla Olması Durumunda Tabii Zeminden Kotlandırma Yapılması Ve Otopark Yapılacak Yerin Yol Seviyesinde Tesviye Edilerek Ön Bahçede Yapılması Hususunda İlgili İdaresi Yetkilidir. Tabii Zeminden Kotlandırma İşlemlerinde Ada Bazında Değerlendirme Yapılır.
5-) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerini Sağlamak Kaydıyla,  Ana Merdiveninin Ortak Alan İçermeyen Bodrum Katlara Ve Asansörsüz Tek Bağımsız Bölümlü Konut Yapılarında Kullanılmayan Çatı Arasına Ulaşması Zorunlu Değildir. Kullanılmayan Çatı Aralarına Ve Çatıya 0.80 M X 0.80 M Ebatlarında Çatı Çıkış Kapağı İle Ulaşılabilir.
6-)Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2018 Tarih Ve 564 Sayılı Kararının 16. Maddesi Aşağıdaki Şekilde Revize Edilmiştir.
Temel Vizesi Yapılmış Ya Da Yapılmamış Olsun İnşaasına Başlanmış Yapılarda İlk Ruhsat Aldığı Tarihteki Yönetmelik Ve Mevzuat Hükümleri İle Lehte Olan Plan Hükümleri Geçerlidir. Bir Parselde Ruhsata Esas Birden Fazla Blok Var İse Başlanmışlık İlkesine Uygun Blok Veya Bloklar Olması Halinde De Bu Hükümlere Uyulur. Talep Edilmesi Halinde Tadilat Ve İlave Ruhsatları Düzenlenebilir. Ancak Başlanmamış Bloklar İçin 4 Kat Ve Üzerinde Asansör Zorunludur. İlk Ruhsat Hükümlerine Uygun Olarak Tamamlanmış Ve Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân) Almış Olan Yapı Ve Yapılarda Da İlk Ruhsat Aldığı Tarihteki Yönetmelik Ve Mevzuat Hükümleri İle Lehte Olan Plan Hükümleri Geçerlidir.
 
7-) Belediye Sınırları İçerisinde Subasman Kotu Yüksekliğine Bağlı Olarak Saçak Seviyesi Metre Cinsinden Verilmiş Olan İmar Parsellerinde, Yönetmelikler Açısından Aksaklığın Giderilmesi Amacı İle Saçak Seviyesinin Tekabül Ettiği Kat Adedine Göre İşlem Yapılabilir. Ticari Alanlarda Maksimum H’ı Metre Olarak Verilen Bölgelerde Tesisat Katı Yüksekliği Bu Ölçüye Dahil Edilmez.
 
8-) Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Ve Ortak Alan Niteliğinde Olan, Binaya Ait Elektronik Haberleşme Sistem Odası Ve Elektrik Pano Odasının Asgari Ölçülerdeki Alanı Emsal Ve Taban Alanı Hesabına Konu Edilmez.
 
9-) Parsel Büyüklüğü Ve Yapı Sayısı Şartı Aranmaksızın Parsellerde Yapılacak Kontrol Kulubeleri Hiçbir Şartta Parsel Sınırını Aşmamak Kaydıyla Bahçe Mesafeleri İçinde Yapılabilir.
 
10-) Arkat: Üstü Kapalı, En Az Üç Kenarı Açık Olan Ve Üstüne Yapı Yapılabilen İmar Planında Belirtilen Yerlerde Yapılması Halinde Kamu Kullanımına Açık, İmar Planı Göre Düzenlenen Yaya Geçitleridir.
 
Ek 1. Paftada Sınırları Belirlenmiş Olan Alanlarda;
1-) 01.05.1999 Tarihinden Önce Yapılaşmaya Başlamış, Ek 1. Paftada Sınırları Belirlenmiş Olan Alanlar İçin, Subasman Kotunun Altındaki 1.  Bodrum Kat Taban Kotu -0,50 Metrenin Altına Düşemez; Ancak Bu Alanlarda 1. Bodrum Kat Taban Kotunun, Yerindeki Arazi, Yapılaşma Ve Yol Durumuna Bakılarak Düzenlenmesinde İlgili İdaresi Yetkilidir. 1. Bodrum Katlardan Bina Girişi Yapılabilir.
Ek-2 Paftada Sınırları Belirlenmiş Olan Alanlarda;
1-) 01.05.1999 Tarihinden Önce Yapılaşmaya Başlamış, Ek-2 Paftada Sınırları Belirlenmiş Olan Alanlarda Yapılmış Ve Yapılacak Uygulamalarda Bütünlük Sağlanması Amacıyla; Asansör Ve Galeri Boşlukları Döşemede Yer Alan Boşluklar Olup, Tesisat, Hava Bacası Ve Işıklık Niteliğindedir. Isıtma Soğutma Üniteleri Vb. İçin Düzenlenen, Ortak Kullanılan Balkon Ve Kat Terasları Ortak Kullanım Terasları Olarak Nitelendirilir. Yangın Kaçış Merdivenleri, Yangın Güvenlik Holleri Ve Korunumlu Kaçış Koridorları, Kaçış Yolları Bütününün Bir Parçasıdır. Basamaklar, Sahanlıklar, Yangın Güvenlik Holleri, Kaçış Koridorları, Yangın Merdiveninin Bütününü Oluşturur.
Yürürlükteki Yönetmeliğe Göre Hesap Edilen Kapıcı Dairelerinin Asgari Alanları Bina İçinde Olması Koşulu İle Emsal Hesabına Konu Edilmez.
Ek 1.Ve Ek-2 Pafta Sınırları Dışında Kalan Alanlarda;
Taban Alanı Ve Katlar Alanına İlişkin Hususlar:
 
A-) %30 Hesabına Dahil Edilmeksizin Tamamen Emsal Harici Olan Alanlar:
 
1.Katlar Alanı Kapsamında Değerlendirilebilecek Bir Kullanımı Olmayan Giriş Saçakları (Markizler)
2.Asma Katlı Zemin Katın İçinde Yer Alan Asma Kat Döşemesi
3.Kapıcı Dairelerinin İlgili Mevzuat Standart Ya Da Yönetmeliğe Göre Hesap Edilen Asgari Sayısı Ve Alanları
4.Bodrum Katlarda Yer Alan,Tek Başına Bağımsız Bölüm Oluşturmayan, Bağımsız Bölüm Net Alanının % 50’sini Geçmeyen Depo Amaçlı Ek Ve Eklentiler,
5.Bodrum Katlarda Yapılan Ticari Amaç İçermeyen, Ortak Alan Niteliğindeki Çocuk Oyun Alanlarının Ve Çocuk Bakım Ünitelerinin Toplam 100 M²’Si,
 
6.Bodrum Katlarda Yer Alan, Bina İçin Gerekli Asgari Sığınak Alanının %30 Fazlasını Geçmeyen Sığınak Alanı
 
7.Trafolar
 
8.Akaryakıt Ve Servis İstasyonlarında Yapılacak Olan Kanopiler
 
9.Son Katın Üzerindeki Ortak Alan Teras Çatılar, Çatı Terasları, Çatı Bahçeleri Ve Katların Farklı Büyüklüklerde Tertiplenmesi İle Oluşan Kat Terasları
Bu Hesaba Dâhil Edilmeksizin Emsal Haricidir.
B-) Parselin Toplam Emsale Esas Alanının %30’unu Aşmaması Şartı İle Katlar Alanına Dâhil Edilmeyen Kullanımlar:
 
1. Bağlantılı Olduğu Bağımsız Bölümün Veya Bulunduğu Katın Brüt Alanının  %10 ‘Unu Geçmemek Şartı İle Üstü Açık Veya Sökülür-Takılır Hafif Malzeme İle Örtülü Zemin Terasları,
 
2.Ticari Amaç İçermeyen, Ortak Alan Niteliğindeki Çocuk Oyun Alanları Ve Çocuk Bakım Üniteleri,
 
3.Bütün Cepheleri Tamamen Toprağın Altında Kalan Bodrum Katları İle Kısmen Açıkta Kalan, Bodrum Katlarında Yer Alan; Tek Başına Bağımsız Bölüm Oluşturmayan, Bir Bağımsız Bölümün Eklentisi Veya Parçası Olmayan, Ticari Amaç İçermeyen, Yapı Yaklaşma Sınırı İçinde Kalan Ve 1000 M²’Yi Ve Toplamda Katlar Alanının % 5’ini Aşmayacak Şekilde Düzenlenen Ortak Alan Niteliğindeki; Jimnastik Salonu, Oyun Ve Hobi Odaları, Kapalı Yüzme Havuzu, Sauna Gibi Sosyal Tesis, Spor Birimleri Ve Depolar,
 
4. Katlanır Cam Panellerle Kapatılmış Olanlar Dâhil Olmak Üzere Balkonlar Ve Açık Çıkmalar, Kat Bahçe Ve Terasları, İç Bahçeler, Kat Ve Ara Sahanlıkları Dâhil Açık Veya Kapalı Merdiven Evi, Tek Bağımsız Bölümlü Konutlar Hariç; Bina Giriş Holleri İle Kat Holleri Ve Asansör Önü Sahanlıkları.
 
C-) Taban Alanına Dâhil Edilmeyecek Kullanımlar:
 
1. Bağlantılı Olduğu Bağımsız Bölümün Veya Bulunduğu Katın Brüt Alanının  %10 ‘Unu Geçmemek Şartı İle Üstü Açık Veya Sökülür-Takılır Hafif Malzeme İle Örtülü Zemin Terasları, Taban Alanına Dahil Edilmez."
 

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz