• facebook
  • twitter
-A | A+

Duyurular

                                                                                İLAN
                                                        KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;
                                              
            Antalya Kepez  Varsak Karşıyaka Mahallesinde bulunan 208 ile 209 nolu ada ve çevresinde imar planı revizyonu yapıldığından 208 ada park alanı,  209 ada 5,6 parseller ile ihdas parselin bulunduğu alanda  Belediyemiz elemanları tarafından 3194 sayılı İmar kanunun 18. maddesi ile arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmeliğinin 14/4 ve 17/4  maddesine göre kamu yatırımları da dikkate alınarak imar uygulaması yapılmış, Kepez Belediye Encümeninin  08/06/2021 tarih ve 622 sayılı kararı, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 23/12/2021 tarih ve 1739 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
            Yapılan parselasyon planı; 7201 sayılı tebligat kanunun 28, 29, 30 ve 31  inci maddeleri ile Arazi ve Arsa  Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca  13/01/2022 tarih  ve 5298  sayılı  Akdenizde Yeni Yüzyıl  Gazetesinde yayınlanarak Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ilan panosunda;  13/01/2022  tarihinde  ilana çıkarılmış olup, ilan 1 ay sonra  13/02/2022 tarihinde ilandan indirilecektir.
             Yapılan parselasyon planına ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itirazda bulunan şahısların Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunmaları, aksi takdirde son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra  tebliğ tarihi sayılacağı,
             İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur .
 

 
                                                                                   İLAN
                                                         KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 
             Antalya ili Kepez ilçesi Kütükçü tapulamalı 25557 ada 1 parsel, 25558 ada 1 parsel, 25559 ada 1 parsel, 25560 ada 1 parsel, 25562 ada 1 parsel, Çankaya tapulamalı 25564 ada 1 parsel, Kütükçü tapulamalı 25569 ada 1 parsel, 25570 ada 1 parsel, 25571 ada 1 parsel, Fevzi Çakmak tapulamalı 25574 ada 4 parsel, 25581 ada 1 parsel,  25605 ada 1 parsel, Kütükçü tapulamalı  25633 ada 1 parsel, 25654 ada 1 parsel, 25655 ada 1 parsel, 25661 ada 1 parsel, 25662 ada 1 parsel, 25663 ada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parseller, Fevzi Çakmak tapulamalı 25664 ada 1 parsel, Kütükçü tapulamalı 27455 ada 2 ve 4 parseller, 27458 ada 1 parsel, 27462 ada 1 parsel, 27470 ada 1 parsel, 27471 ada 1 parsel, 27472 ada 1 parsel, 27476 ada 1 parsel, 27480 ada 1 parsel, 27482 ada 1 ila 10 parseller, 27483 ada 1 ila 11 parseller, 27484 ada 1 parsel, 27485 ada 1 parsel, 27486 ada 1 parsel, 27487 ada 1 ila 10 parseller, 27488 ada 1 ila 9 parseller, 27489 ada 1 parsel, 27490 ada 1 parsel, 27491 ada 1 parsel, 27493 ada 1 parsel, 27494 ada 1 parsel, 27495 ada 1, 2 ve 10 parseller, 27496 ada 1 ve 2 parseller, 27500 ada 1 parsel, 27502 ada 1 parsel, 27508 ada 1 parsel ve  27541 ada 1 parsellerin bulunduğu alanda; Belediyemiz teknik personelleri tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 14/4, 17/1-ç, 17/3 ve 17/4 maddelerine göre kamu yatırımları da dikkate alınarak yapılan parselasyon planı, Belediyemiz Encümeninin 09.12.2021 tarih ve 1438 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin de 23.12.2021 tarih ve 1736 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.
             Yapılan parselasyon planı bir ay müddetle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
             Parselasyon planına itirazda bulunan şahısların, ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunmaları tebliğ olunur.

                                                                                        İLAN
                                                             KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
             Antalya ili Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Varsak tapulamalı 740 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin bulunduğu alanda; Belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan parselasyon planı, Belediyemiz Encümeninin 05.10.2021 tarih ve 1031 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin de 02.12.2021 tarih ve 1598 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.
             Yapılan parselasyon planı bir ay müddetle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
            Parselasyon planına itirazda bulunan şahısların, ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunmaları tebliğ olunur.

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz