• facebook
  • twitter
-A | A+

İhaleler

                                 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
               Tasarrufu Belediyemize ait aşağıda adres ve bilgileri yazılı 5 adet taşınmaz;
 
1- Altınova Düden Mahallesi Altınova Bulvarı No:60’da bulunan 1.404m² üstü açık Halı Saha ve 15.5m² iç 48m² dış kullanım alanlı Kafeterya ilk yıl aylık 1.500,00.-TL+KDV muhammen bedelle 15.04.2021 tarih Saat: 15.00’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 yıllık muhammen bedel olan 54.000,00 TL’nin %10’u olan 5.400,00-TL)
2-Çamlıbel Mahallesi 4936 Sokak No:1’de bulunan 1.404m² üstü açık Halı Saha ve 15.5m² iç 48m² dış kullanım alanlı Kafeterya ilk yıl aylık 2.500,00.-TL+KDV muhammen bedelle 15.04.2021 tarih Saat: 15.05’de 3 yıllığına,(İhale Geçici Teminat bedeli 3 yıllık muhammen bedel olan 90.000,00 TL’nin %10’u olan 9.00,00.-TL)
3-Yavuz Selim Mahallesi Barış Manço Bulvarı No:183’de bulunan Restaurant ve 183/1’deki Büfe ilk yıl aylık 2.250,00.-TL+KDV muhammen bedelle 15.04.2021 tarih Saat: 15.10’da 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 yıllık muhammen bedel olan 81.000,00 TL’nin %10’u olan 8.100,00-TL)
4- Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5022 Sokak No:52'de 100m2 kapalı alanlı Kafeterya ilk yıl aylık 1.000,00 TL+KDV muhammen bedelle 15.04.2021 tarih Saat:15.15’da 3 yıllığına (İhale Geçici Teminat bedeli 3 yıllık muhammen bedel olan 36.000,00-TL’nin %10 olan 3.600,00,-TL)
5-Güneş Mahallesi Toptancı Hal Caddesi No:215’de bulunan Büfe ilk yıl aylık 1.500,00 TL+KDV muhammen bedelle 15.04.2021 tarih Saat:15.20’de 3 yıllığına (İhale Geçici Teminat bedeli 3 yıllık muhammen bedel olan 54.000,00-TL’nin %10 olan 5.400,00,-TL) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale şartnamesi ve Büfe Teknik şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.           
            GERÇEK KİŞİLERDEN;
Kanuni İkametgâh Belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
Kimlik Fotokopisi
Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.) 
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,   
Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
                 TÜZEL KİŞİLERDEN;
Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti
2021 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)  
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname, 
Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,           
         
      İhaleye katılmak isteyenler 250,00-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.
      İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını 14.04.2021 günü Saat:17.00’a kadar Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine vermeleri zorunludur.

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz