Kepez Belediyesi RSS Sistemi - Meclis Gündemi Kepez Belediyesi RSS Sistemi http://www.kepez-bld.gov.tr/ tr <![CDATA[03/07/2020 Tarihli II.Birleşim Meclis Toplantı Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=297/                                             ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Temmuz/2020  tarihli II.Birleşim meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03.07.2020 tarihi Cuma günü saat 14:00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
           İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
 
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 78 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Covid-19 salgını sürecinde yaşanan ekonomik zorluk nedeniyle, kiracılarımıza destek olmak ve işyerlerinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, 2020 yılına ait Mart-Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerinin alınıp alınmaması ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
3Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Ayanoğlu Mahallesi 1935 Sokak No:6'da bulunan Halı Saha ve Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
4Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 81 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı No:433'te (27288 ada 3 parsel) bulunan arsada, Belediyemiz tarafından hazırlanan proje ve eklerine uygun yapılacak olan Çocuk ve Gençlik Eğlence Merkezinin 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
5Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 88 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, vatandaşlarımıza yapılan tahsisler ve hisse satışından doğan taksit ve satış bedellerinin, 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken ücretlerin herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 3 ay süre ile ertelenmesi,  ertelenen 3 aylık taksit bedelinin taksit süresi sonuna ilave edilerek aylık eşit taksitler halinde ödenmesi konusunun görüşülmesine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 91 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonlarına havale edilen, Demirel, Göksu, Habibler, Baraj, Orta, Kuzeyyaka, Kütükçü ve Aktoprak Mahallelerinde bulunan 13 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi
7Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 96 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Ünsal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi alanında 3553/1, 3624/1, 10502/1 ve 10503/1 parsellerde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
8Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 97 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Göksu Mahallesinde Diyanet İşleri Eğitim Tesisleri alanı olarak tanımlanan 733 ada 18 parsel ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
9Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 98 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Yükseliş Mahallesi 1710 ada 25 parselde bulunan PTT alanının Aile Sağlığı Merkezi alanına dönüştürülmesi ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
10Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 103 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Kepez Mahallesi 28124 ada 2 parselin bir kısmı ile ormandan tahsisli alanda planlanan Aşır Aksu Devlet Hastanesi alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 112 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Varsak Süleyman Demirel Bulvarı doğusunda, haritada sınırları belirtilmiş olan bölgeye ilişkin olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesi konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
]]>
2020-07-03
<![CDATA[02/07/2020 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=296/                                             ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Temmuz/2020 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/07/2020 tarihi Perşembe günü saat 10:00’da; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :
 
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Mart/2020) görüşülmesi ve oylanması
3Yazı İşleri MüdürlüğüEncümen Üyeliğine bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (gizli oy)
4Yazı İşleri MüdürlüğüPlan ve Bütçe Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
5Yazı İşleri Müdürlüğüİmar Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
6Yazı İşleri MüdürlüğüMülkiyet Değerlendirme Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
7Yazı İşleri Müdürlüğüİsim Tespit Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
8Yazı İşleri MüdürlüğüEsnaf Sicil Takip Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
9Mali Hizmetler Müdürlüğü2019 yılı Denetim Komisyonu raporu hakkında Meclisin bilgilendirilmesi
10Mali Hizmetler Müdürlüğü2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve oylanması
11Mali Hizmetler Müdürlüğü2019 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi ve oylanması
12Mali Hizmetler Müdürlüğü2019 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi ve oylanması
13Mali Hizmetler MüdürlüğüDünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” olarak nitelendirilen Covid-19 salgını sürecinde yaşanan ekonomik zorluk nedeniyle, Belediyemiz tarafından muhtelif tarihlerde kiraya verilen taşınmazlarda bulunan kiracılarımıza destek olmak ve işyerlerinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, 2020 yılına ait Mart-Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerinin alınıp alınmaması konusunun görüşülmesi
14Mali Hizmetler MüdürlüğüAhatlı Mahallesi 8693 ada 2 parselde Ortak Hizmet Projesi kapsamında Kapalı Semt Pazarı yapılabilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
15Mali Hizmetler MüdürlüğüAyanoğlu Mahallesi 1935 Sokak No:6'da bulunan Halı Saha ve Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi
16Mali Hizmetler MüdürlüğüDüdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı No:433'te (27288 ada 3 parsel) bulunan arsada, Belediyemiz tarafından hazırlanan proje ve eklerine uygun yapılacak olan Çocuk ve Gençlik Eğlence Merkezinin 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi
17Yazı İşleri MüdürlüğüSiirt İli Baykan İlçesi Atabağı Belde Belediyesi ile Kardeş Belediye Protokolü yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
18Yazı İşleri MüdürlüğüSiirt İli Kurtalan İlçesi Kayabağlar Belde Belediyesi ile Kardeş Belediye Protokolü yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
19Yazı İşleri MüdürlüğüSiirt İli Eruh İlçe Belediyesi ile Kardeş Belediye Protokolü yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
20Sağlık İşleri MüdürlüğüAntalya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Biriminden Belediyemize iki adet ambulansın devri konusunun görüşülmesi
21Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan 9 adet parselin değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi
22Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü1993-2000 yılları arasında vatandaşlarımızın makbuz mukabilinde yatırmış oldukları paraların 31.05.2020 tarihi itibari ile Denkleştirici Adalet İlkesine göre her bir makbuzun parasal güncelleme değerini gösteren bedellerin ilgililerine iade edilip edilemeyeceği konusunun görüşülmesi
23Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüMülkiyeti Kepez Belediyesine ait iken vatandaşlarımıza yapılan tahsisler ve hisse satışından doğan taksit ve satış bedellerinin mevzuat hükmüne istinaden 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken ücretlerin herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 3 ay süre ile ertelenmesi,  ertelenen 3 aylık taksit bedelinin taksit süresi sonuna ilave edilerek aylık eşit taksitler halinde ödenmesi konusunun görüşülmesi
24Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Esentepe ve Çamlıbel Mahallelerinde 8 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
25Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz mülkiyetinde bulunan muhtelif mezarlık arsalarının Büyükşehir Belediyesine devri konusunun görüşülmesi
26Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüDemirel, Göksu, Habibler, Baraj, Orta, Kuzeyyaka, Kütükçü ve Aktoprak Mahallelerinde bulunan 13 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
27Kentsel Tasarım MüdürlüğüZeytinlik Mahallesi 1596 ve 2965 numaralı kadastro parsellerinin Orman alanı olarak plana işlenmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna, askı süresi içinde yapılan itiraza ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
28Kentsel Tasarım MüdürlüğüYeni Emek Mahallesi 29344 ada 3 parselde PTT alanının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
29Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltıayak Mahallesi 2016 ada doğusunda bulunan Koruma alanının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
30Kentsel Tasarım MüdürlüğüKirişçiler Mahallesi sınırları içerisinde Toplu işyeri alanlarına ait Yençok: 7.50 m olan yüksekliğin, Yençok: 11.50 m olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
31Kentsel Tasarım MüdürlüğüÜnsal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi alanında 3553/1, 3624/1, 10502/1 ve 10503/1 parsellerde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
32Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöksu Mahallesinde Diyanet İşleri Eğitim Tesisleri alanı olarak tanımlanan 733 ada 18 parsel ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
33Kentsel Tasarım MüdürlüğüYükseliş Mahallesi 1710 ada 25 parselde bulunan PTT alanının Aile Sağlığı Merkezi alanına dönüştürülmesi ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
34Kentsel Tasarım MüdürlüğüEmek Mahallesi 3446, 5118, 27420 ve 27421 adalarda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
35Kentsel Tasarım MüdürlüğüKütükçü Mahallesi 12295 ada kuzeyindeki Park alanında düzenleme yapılarak Pazar alanı oluşturulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
36Kentsel Tasarım MüdürlüğüÜnsal Mahallesi 10746 ada 6 parselde bulunan Konut alanına İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanımı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
37Kentsel Tasarım MüdürlüğüFabrikalar Mahallesi 7183 ada 7 parsele Kütle Nizam yapılaşması getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
38Kentsel Tasarım MüdürlüğüKepez Mahallesi 28124 ada 2 parselin bir kısmı ile ormandan tahsisli alanda planlanan Aşır Aksu Devlet Hastanesi alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
39Kentsel Tasarım MüdürlüğüGaziler Mahallesi 146 ada 1 parselde bulunan Cami alanının Karakol alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
40Kentsel Tasarım MüdürlüğüKirişçiler Mahallesi 29232 ada 29 ve 30 parsellerde yer alan Lise alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
41Kentsel Tasarım MüdürlüğüFevzi Çakmak Mahallesi 9256 ada doğusu ve 27429 ada ortasında bulunan Park alanlarında Trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
42Kentsel Tasarım MüdürlüğüKanal Mahallesi 7102 ada batısında bulunan yeşil alan üzerinde Trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
43Kentsel Tasarım MüdürlüğüBaşköy Mahallesi sınırları içerisinde Toplu İşyeri alanı olarak planlı olan 29496 ada 1 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
44Kentsel Tasarım MüdürlüğüBaşköy Mahallesi sınırları içerisinde Toplu İşyeri alanı olarak planlı 29486 ada 2 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
45Kentsel Tasarım MüdürlüğüAtatürk Mahallesi 883 adada Okul alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
46Kentsel Tasarım Müdürlüğüİlçemiz sınırları içerisinde bulunan, Yençok: Serbest yapılaşma koşuluna sahip olan parsellerde kat yüksekliklerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
47Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Süleyman Demirel Bulvarı doğusunda, haritada sınırları belirtilmiş olan bölgeye ilişkin olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesi konusunun görüşülmesi
48Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya Mahallesi 27461 ada 1 parselde bulunan Konut alanına İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanımı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi


 ]]>
2020-06-26
<![CDATA[02/03/2020 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=294/                                             ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Mart/2020 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.03.2020 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
           İlan olunur.

G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Şubat/2020) görüşülmesi ve oylanması.
3İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemiz II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4Mali Hizmetler MüdürlüğüKepez İlçesi Ahatlı Mahallesi 8693 ada 2 parselde Ortak Hizmet Projesi kapsamında Kapalı Semt Pazarı yapılabilmesine ilişkin konunun görüşülmesi.
5Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüŞelale, Esentepe ve Odabaşı Mahallelerinde bulunan 6 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüSinan, Düden ve Orta Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan 9 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
8Kentsel Tasarım MüdürlüğüAtatürk Mahallesi 883 ada 55 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9Kentsel Tasarım MüdürlüğüGüneş Mahallesi 27724 ada 4 parselin kuzeyinde kalan Camii alanı çevresi ve 27033 ada 1 parselin çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi 25107 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve çevresinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde İlkokul ve Park alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüAktoprak Mahallesi 2711 adanın 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde yapılaşma koşulları aynen korunarak imar uygulaması görmüş parsellere göre imar adasının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüHabibler Mahallesi 26754, 26756 ve 26757 adalar ile Çifte Sarnıç koruma alanında yapılan düzenlemelere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüYeniemek Mahallesinde PTT Alanı olarak düzenlenmiş olan 29344 ada 3 parsel numaralı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli konusunun görüşülmesi.
 

 ]]>
2020-02-27
<![CDATA[03/02/2020 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=292/                                        ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Şubat/2020 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/02/2020 tarihi Pazartesi günü saat 14:00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Ocak/2020) görüşülmesi ve oylanması.
3Mali Hizmetler Müdürlüğü2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi.
4İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüII Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli’nin görüşülmesi.
5Mali Hizmetler MüdürlüğüMülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:2’deki (25013 ada 12 parsel) Mısır Çarşısı B1 nolu dükkânın önünde bulunan Kafeteryanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüGüneş Mahallesi 25040 ada 1 parselin 25 (yirmi beş) yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına irtifak hakkı ile tahsisinin yapılması hakkında Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Habibler ve Göçerler Mahallelerinde 24 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
8Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüŞelale, Esentepe ve Odabaşı Mahallelerinde bulunan 6 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
9Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüVarsak Altıayak, Varsak Demirel ve Gazi Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
10Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBaraj ve Çankaya Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüFevzi Çakmak Mahallesi 1833 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Konut alanından Ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunda dosyanın meclisten çekilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüBaşköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hurdacılar Sitesine ait plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöçerler Mahallesi sınırları içerisinde 25523 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde planlı olan Cami alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöksu Mahallesi sınırları içerisinde 27369 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde planlı olan Meslek Lisesi alanında Anaokulu alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi 5 parsel numaralı kadastro parseli ve çevresinin orman alanı sınırına göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüFevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9356 ada 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazların yapılaşma nizamının ikiz olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Bölgesinde ticaret ve toplu iş yerleri alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına, plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notları ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde 28637 ada 1 ve 4 parsel numaralı taşınmazlarda yer alan Belediye hizmet alanı ve Sağlık tesisi alanında, resmi kurum alanı (PTT) ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Aktoprak Mahallesi sınırları içerisinde 2711 ada ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüGüneş Mahallesi sınırları içerisinde 27724 ada 4 parselin kuzeyinde kalan Cami alanı çevresi ve 27033 ada 1 numaralı parselin çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta  Mahallesi sınırları içerisinde 25107 ada ve çevresinde düzenleme yapılması ve İlkokul alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüAtatürk Mahallesi sınırları içerisinde 883 ada 55 parsel numaralı taşınmazda bulunan Ortaokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım MüdürlüğüHabibler Mahallesi 26754, 26756 ve 26757 adalar ile çifte sarnıç koruma alanında yapılan düzenlemelere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar konusunun görüşülmesi.

Toplantı Gündemine aşağıdaki link'ten ulaşabilirsiniz.

https://www.kepez-bld.gov.tr/uploads/meclis/126.pdf]]>
2020-01-30
<![CDATA[02/01/2020 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=290/                                         ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Ocak/2020 
aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.01.2020 tarihi Perşembe
günü saat 14:00’te;
Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda
yapılacaktır.
         İlan olunur.         
 
G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Aralık/2019) görüşülmesi ve oylanması.
3Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, gizli oylama usulü ile Denetim Komisyonu seçilmesi konusunun görüşülmesi.
4Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2020 yılı için Belediye Meclisinin bir aylık tatil süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
5Özel Kalem MüdürlüğüBelediyemizde kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası durumundaki 1996 Model BMC marka damperli kamyonun Kızılkaya Belediye Başkanlığına şartsız ve bedelsiz olarak verilmesi konusunun görüşülmesi.
6İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemiz 2020 yılı için hazırlanan Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemizde 2020 yılı için Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Tespit Edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Mali Hizmetler MüdürlüğüMülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:2’deki (25013 ada 12 parsel) Mısır Çarşısı B1 nolu dükkânın önünde bulunan 1 adet Kafeteryanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi.
9Park ve Bahçeler MüdürlüğüNostaljik Araç Müzesinde sergilenmek üzere 2 adet aracın alınması konusunun görüşülmesi.
10Park ve Bahçeler MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi Kale Sokak ile Şelale Sokak kesişiminde bulunan parka, “Pir Sultan Abdal Parkı” isminin verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11Park ve Bahçeler MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi Kale Sokak ile Şelale Sokak kesişiminde yapım inşaatı devam eden Cemevine “Pir Sultan Abdal Cemevi” isminin verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüGüneş Mahallesindeki 25040 ada 1 parselin yirmi beş (25) yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
13Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKepez İlçesi sınırları içerisinde tasarrufu Belediyemize ait Fevzi Çakmak Parkında yapılması planlanan Gözlem İstasyonu ile ilgili İmar Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
14Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüVarsak-Aydoğmuş, Varsak-Ayanoğlu, Varsak-Karşıyaka ve Çankaya Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmaları için Bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak Mahallesinde 4 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım Müdürlüğüİlçemiz sınırları içerisinde kullanılmak üzere hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ek plan notu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde 25083 ada batısında yer alan park alanı içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak kültürel tesis alanı ayrılması ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüEsentepe Mahallesi 25855 ada 1  parselde yer alan İlköğretim Okulu alanında, Anaokulu alanı ayrılmasına ilişkin  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Menderes Mahallesi 28295 ada 22 parselin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak İlkokul alanı olarak planlandığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi 10707 ada 21 parsele İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım kararının getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöçerler Mahallesi 29011 ada 2  parselde yer alan konut parselinin, max:3 kat olan kullanım koşulunun max:7 kat olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltıayak Mahallesi 2016 ada doğusunda bulunan koruma alanının plana işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Bölgesinde ticaret ve toplu iş yerleri alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
24Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi 5 nolu kadastro parseli ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
25Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi 28637 ada 1 ve 4 nolu parselde, Belediye Hizmet Alanı ve Sağlık Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
26Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöksu Mahallesi 27369 ada 1 parselde bulunan Meslek Lisesi alanında, Anaokulu alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
27Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöçerler Mahallesi 25523 ada 1 parselde bulunan Cami alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
28Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇamlıbel Mahallesi 7611 ada 3 parselde bulunan Konut alanına, İsteğe Bağlı Zemin Kat Ticaret kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
29Kentsel Tasarım MüdürlüğüFabrikalar Mahallesi 7185 ada 7 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
30Kentsel Tasarım MüdürlüğüBaşköy Mahallesinde yer alan Hurdacılar Sitesine ait plan notlarında değişiklik yapılması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
]]>
2019-12-27
<![CDATA[02/12/2019 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=288/ ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Aralık/2019 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.12.2019 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.  

GÜNDEM  :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Yazı İşleri MüdürlüğüBelediyemize hayırsever bir vatandaşımız tarafından şartsız ve bedelsiz olarak iki adet araç (otobüs-kamyonet) hibe edilmesi konusunun görüşülmesi.
3İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemiz 2020 yılı için hazırlanan Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin görüşülmesi.
4İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemizde 2020 yılı için Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Tespit Edilmesi konusunun görüşülmesi.
5Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediyemiz 2019 yılı Ek Performans Programı ve Ek Bütçe yapılması konusunun görüşülmesi.
6Mali Hizmetler MüdürlüğüGecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü ile İmar ve  Şehircilik Müdürlüklerinin bütçesinde ihtiyaç fazlası olan tertiplerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kentsel Tasarım Müdürlüğünün ilgili tertiplerine Toplam: 4.500.000,00-TL aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.
7Mali Hizmetler Müdürlüğüİlçemiz Baraj Mahallesi Kır Çiçeği Caddesi No:78/A'da bulunan Kafeteryanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesi doğrultusunda 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Temizlik İşleri MüdürlüğüBelediyemiz Katı Atık Ücret Tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9Park ve Bahçeler MüdürlüğüBelediyemiz ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi arasında, ortak proje yapmak üzere Kepez Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
10Park ve Bahçeler MüdürlüğüKuzeyyaka Mahallesi 2535 Sokak üzerindeki alana hayırsever bir vatandaşımız tarafından  taziye evi yapılmak istenmekte olup, Belediyemiz ile hayırsever vatandaş arasında protokol yapmak üzere Kepez Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
11Park ve Bahçeler MüdürlüğüDüdenbaşı Mahallesi 10033 ada 10 parsel üzerinde yapımı devam eden Konyalılar Camii'nin inşaat ve dekorasyon işlerinin yapılması için, Belediyemiz ile Kepez İlçe Müftülüğü arasında protokol yapmak üzere Kepez Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
12Park ve Bahçeler MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi Kale Sokak ile Şelale Sokak kesişiminde bulunan parka, “Pir Sultan Abdal Parkı” isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.
13Park ve Bahçeler MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi Kale Sokak ile Şelale Sokak kesişiminde yapım inşaatı devam eden Cemevine “Pir Sultan Abdal Cemevi” isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.
14Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüYeşilyurt Mahallesinde 5052 ada içerisinde bulunan Eğitim Parkı alanının değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
15Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKepez İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Gözlem İstasyonu hususunun değerlendirilmesi ve uygun olması halinde Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
16Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüÇankaya Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi  konusunun görüşülmesi.
17Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüVarsak Aktoprak, Varsak Aydoğmuş, Varsak Karşıyaka ve Varsak Demirel Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
18Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüVarsak Ayanoğlu Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 2 (iki) adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
19Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüYeşiltepe, Erenköy, Güneş, Ünsal, Mehmet Akif Ersoy, Habibler, Beşkonaklılar ve Hüsnü Karakaş Mahallelerinde bulunan 12 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
20Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Gazi ve Kuzeyyaka Mahallelerinde 5 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüBarış Mahallesi sınırları içerisinde 8402 ada 1 parseldeki İlkokul Alanının güneyinin 929 m²’lik kısmının, Anaokulu Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüHüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde gecekondu önleme bölgesi içerisinde kalan konut adalarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım MüdürlüğüYükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 1716 ada 1 ve 20 parselin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
24Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi sınırları içerisinde 1863 ada 1 parseldeki konut parseline ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
25Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi sınırları içerisinde 10707 ada 21 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
26Kentsel Tasarım MüdürlüğüAktoprak Mahallesi sınırları içerisinde 29016 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Alanında, yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
27Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöçerler Mahallesi sınırları içerisinde 29011 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
28Kentsel Tasarım MüdürlüğüEmek Mahallesi sınırları içerisinde 3439 ada 4 parsel numaralı taşınmazda bulunan Konut Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
29Kentsel Tasarım MüdürlüğüAyanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde 1497 ada 20 parsel numaralı taşınmazda bulunan konut alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
30Kentsel Tasarım Müdürlüğüİlçemiz genelinde Ticaret Alanlarının üst katlarında Konut Alanı kullanımına imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan Plan Notunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planına eklenmesi konusunun görüşülmesi.
31Kentsel Tasarım MüdürlüğüHabibler Mahallesi sınırları içerisinde 26662 ada 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
32Kentsel Tasarım MüdürlüğüEsentepe Mahallesi sınırları içerisinde 25855 ada 1 parsel numaralı taşınmaza   ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
]]>
2019-11-28
<![CDATA[04/11/2019 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=286/                              ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Kasım/2019 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04.11.2019 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
      İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Yazı İşleri MüdürlüğüBelediyemizin Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliğine (ANTAB) dâhil olması amacıyla Belediye Başkanımız doğal üye, Belediye meclis üyelerimiz arasından dört (4) asil iki (2) yedek üye seçimi yapılması (gizli oy)
3Yazı İşleri Müdürlüğüİsim Tespit Komisyonunda boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere bir (1) üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
4Yazı İşleri MüdürlüğüKentsel Gereksinimler Komisyonunda boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere bir (1) üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
5Yazı İşleri MüdürlüğüKadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere bir (1) üye seçimi yapılması (işaretle oylama) iki yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
6Mali Hizmetler MüdürlüğüBaraj Mahallesi Kır Çiçeği Caddesi No:78/A'da bulunan Kafeteryanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi.
7Temizlik İşleri MüdürlüğüKatı Atık Tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Tarife Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Park ve Bahçeler MüdürlüğüNostaljik Araç Müzesinde sergilenmek üzere alınacak olan 8 adet aracın, devir alınması ve trafik tescil iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin Kepez Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
9Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüYeşilyurt Mahallesinde bulunan ve 1/1000 ölçekli imar planında Eğitim Parkı Alanı olarak planlanan taşınmazın on (10) yıl süre ile irtifak hakkı kurulması konusunun görüşülmesi.
10Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAyanoğlu, Gazi, Zeytinlik, Şelale, Aktoprak, Altıayak, Esentepe ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde bulunan 108 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
11Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Ünsal, Yavuz Selim, Kütükçü, Kazım Karabekir, Göçerler ve Esentepe Mahallelerinde 23 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüDüden Çayı ve çevresi 1. derece doğal sit alanı dışında bulunan, Varsak Oymapınar Enerji İletim Hattı gabarisindeki eksen, pilon yerleri ve irtifak alanının, hali hazırdaki durumuna göre, mevcut imar planlarında güncellenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüHüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde konut adalarına KS ibaresi eklenerek, E:0.60 ve Yençok:3 kat olarak belirlenmesine yönelik  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüYükseliş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1716 ada 1 ve 20 parselin tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüBarış Mahallesi sınırları içerisinde 8402 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlkokul Alanının bir kısmının Anaokulu Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
]]>
2019-10-30
<![CDATA[17/10/2019 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantı Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=284/                                                ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereği Kepez Belediye Meclisinin EKİM/2019 olağanüstü toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddesini görüşmek üzere 17/10/2019 tarihi Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
          İlan olunur.               
 
G Ü N D E M :
1- Açılış ve Yoklama,
2- "Barış Pınarı Harekatı" Operasyonunun görüşülmesi.]]>
2019-10-15
<![CDATA[07/10/2019 Tarihli II.Birleşim Meclis Toplantı Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=282/                                              ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
             5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EKİM ayı olağan toplantısı II. birleşimi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07/10/2019 tarihi Pazartesi günü saat 10.00’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
             İlan olunur.
 
G Ü N D E M :           
                                                                                                                                     
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri
Müdürlüğü
Yoklama ve Açılış.
2Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 175 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Kepez Belediyesi 2020 yılı Performans Programına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 176 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2020 yılı Bütçesi, Gelir Tarifesi, Kadro Cetvelleri ve Bütçe Kararnamesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 177 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. maddesinin (a) bendine istinaden yol harcamalarına katılım payının alınıp alınmayacağına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 192 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28571 ada çevresinde, Antalya 3. İdare Mahkemesi ile Antalya 1. İdare Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan ve onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 193 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Aktoprak Mahallesi sınırları içerisinde 29017 ve 148 adalar çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
]]>
2019-10-04
<![CDATA[01/10/2019 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi]]> http://www.kepez-bld.gov.tr/subpage.php?cat=3/Meclis-Gundemi&id=281/                                         ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EKİM/2019 olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/10/2019 Salı günü saat 14.00’de Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
          İlan olunur.

G Ü N D E M
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediyemiz 2020 yılı Performans Programı Tasarısının görüşülmesi.
3Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediyemiz 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının görüşülmesi.
4Mali Hizmetler Müdürlüğü2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. maddesinin (a) bendine istinaden yol harcamalarına katılım payının alınıp alınmayacağı konusunun görüşülmesi.
5Mali Hizmetler MüdürlüğüSağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde Diyetisyen ve Psikoloji Poliklinikleri açılmasından dolayı 2019 yılı Gelir Tarifesine ekleme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüDemirel, Göksu, Hüsnü Karakaş ve Aktoprak Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüDüden Çayı Sit alanı içerisinde kalan 3 adet gecekondu hak sahibine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.
8Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Gazi, Sütçüler, Habibler ve Kuzeyyaka Mahallelerinde 13 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
9Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKirişçiler Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10Kentsel Tasarım MüdürlüğüZeytinlik Mahallesi 1596 kadastro parseli ve çevresindeki konut alanları, pazar alanı, park alanı, otopark ve kültürel tesis alanının, orman alanı sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Demirel Mahallesi 2070 ve 1990 numaralı sokaklara cepheli konut parsellerine isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüAktoprak Mahallesi 112 ada 3 parselde bulunan konut parseline isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Esentepe Mahallesi 3455 ada 6 ve 15 parselin tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüEmek Mahallesi 5121 ada 25  parselde yer alan konut parseline, isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka, Fevzi Çakmak ve Duacı Mahalleleri sınırları içerisinde kalan Serbest Bölge-Antalya DGKÇS (Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali) Enerji İletim Hattının plana işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüErenköy Mahallesi 6668 ada 3 ve 4  parselin tevhidine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunda, talep sahibinin 17.09.2019 tarihli dilekçesi ile dosyanın Meclisten çekilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya Mahallesi sınırları içerisinde 6455 numaralı sokağa “Şehit Uzman Çavuş Erdoğan SÖNMEZ” isminin verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi sınırları içerisinde 1863 ada 1 parselde bulunan konut parseline, isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanım hakkı eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28571 ada çevresinde, Antalya 3. İdare Mahkemesi ile Antalya 1. İdare Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan ve onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüAktoprak Mahallesi sınırları içerisinde 29017 ve 148 adalar çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesi.
]]>
2019-09-26