• facebook
  • twitter
-A | A+

02/12/2014 Tarihli Meclis Gündemi


KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerine göre ARALIK/2014 Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 02/12/2014 Salı günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur. 

G Ü N D E M       :  
                        
1. Yoklama ve açılış.

2. Belediyemizde boş bulunan Müdürlük kadrosuna naklen atanan personelin Belediye Meclisimizin bilgisine sunulması hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/11/2014 tarih ve 2891 sayılı yazısı.

3. Belediyemiz 2015 yılı geçici işçi vize teklif cetvellerinin görüşülmesi hususundaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün,  26/11/2014 gün ve 2890 sayılı yazısı.

4. Belediyemiz 2015 yılı mevsimlik işçi vize teklif cetvellerinin görüşülmesi hususundaki, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün,  26/11/2014 gün ve 2889 sayılı yazısı.

5. Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarma yapılması hususundaki; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/11/2014 tarih ve 3715 sayılı yazısı.

6. Belediyemiz Kültür, Sosyal ve Sportif faaliyetleri kapsamında Kepez Genç Kart adı altında kart verilmesi hususundaki; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 13/11/2014 tarih ve 1142 sayılı yazısı.

7. Kepez Belediyesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Yönetmeliğine ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26/11/2014 tarih ve 304 sayılı yazısı.

8. Kepez Belediyesi Bilgi Evleri ve Etüt Merkezleri Yönetmeliğine ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26/11/2014 tarih ve 305 sayılı yazısı.

9. Kepez Belediyesi Barış Manço Müzik Ödülleri verilmesi hususundaki yönetmeliğe ilişkin; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 24/10/2014 tarih ve 276 sayılı yazısı.

10. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hususundaki; Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 18/11/2014 tarih ve 44 sayılı yazısı.

11. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Duraliler ve Menderes tapulamalı 2 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi hususundaki; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 25/11/2014 gün ve 7922 sayılı yazısı.

12. Kepez İlçesi Göksu Mahallesi 27376 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/11/2014 tarih ve 16703 sayılı yazısı.

13. Altınova Bölgesi plan notlarına askı süresi içerisinde yapılmış itirazlar hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/11/2014 tarih ve 16704 sayılı yazısı.

14. Varsak Bölgesi plan notlarına askı süresi içerisinde yapılmış itirazlar hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/11/2014 tarih ve 16705 sayılı yazısı.

15. Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi 8611 ada 7 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/11/2014 tarih ve 16706 sayılı yazısı.

16. Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 10124 ada 4 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/11/2014 tarih ve 16707 sayılı yazısı.

17. Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi 3277 ada 14 parsel ile Varsak Karşıyaka Mahallesi 1240 ada batısına ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/11/2014 tarih ve 16741 sayılı yazısı.

18. Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi 2445 ada 1, 2 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/11/2014 tarih ve 16743 sayılı yazısı.

19. Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 10711 ada 4 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/11/2014 tarih ve 16746 sayılı yazısı.

20. Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi 7167 ada 08 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/11/2014 tarih ve 16748 sayılı yazısı.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz