• facebook
  • twitter
-A | A+

02/02/2015 Tarihli Meclis Gündemi


KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerine göre ŞUBAT/2015 Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 02/02/2015 Pazartesi günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur.          
 
 
G Ü N D E M       :   
 
                                                                                                          
1. Yoklama ve açılış.

2. Belediyemizde boş bulunan Müdürlük kadrosuna naklen atanan personelin Belediye Meclisimizin bilgisine sunulması hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20/01/2015 tarih ve 134 sayılı yazısı.

3. Kentsel Tasarım Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23/01/2015 tarih ve 226 sayılı yazısı.

4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23/01/2015 tarih ve 228 sayılı yazısı.

5. Antalya Kepez Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/01/2015 tarih ve 264 sayılı yazısı.

6. İlçemize Belediyemiz tarafından bir Simge Proje kazandırılması için ilgili Mimar ve Mühendis Odalarıyla Yarışma Projeleri düzenlemek ve protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi hususundaki; Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 26/01/2015 gün ve 324 sayılı yazısı.

7. Kepez Belediyesine ait Güneş Mahallesindeki Patates, Soğan Halinin kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi hususundaki; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 23/01/2015 gün ve 315 sayılı yazısı.

8. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Odabaşı tapulamalı 143 ada 8 parseldeki taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi hususundaki; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 26/01/2015 gün ve 324 sayılı yazısı.

9. Şafak Mahallesinde bulunan Duraliler tapulamalı 3383 ada 1 nolu parselde yapılacak olan ortak proje ile ilgili protokol düzenlemek üzere yetki verilmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 26/01/2015 gün ve 338 sayılı yazısı.

10. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Kanal (Göçerler), Fabrikalar, Atatürk, Güneş, Sinan, Varsak Karşıyaka, Menderes ve Orta Mahallelerinde bulunan 19 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 22/01/2015 gün ve 291 sayılı yazısı.

11. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulan 10 adet cadde veya sokağa isim verilmesine ilişkin; İsim Tespit Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/01/2015 tarih ve 1160 sayılı yazısı.

12. Kepez İlçesi Altınova Düden Mahallesinde enerji nakil hattının  altına isabet eden konut alanı ve dini tesis alanında hazırlanmış olan imar planı revizyonuna ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/01/2015 tarih ve 1160 sayılı yazısı.

13. Kepez İlçesi Şafak Mahallesi 3384 ada 1 parselde hazırlanmış olan imar planı revizyonuna ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/01/2015 tarih ve 1161 sayılı yazısı.

14. Kepez İlçesi Şafak Mahallesinde Akdeniz Sanayi Sitesinde yer alan mevcut yapılar ile imar adaları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonuna ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/01/2015 tarih ve 1162 sayılı yazısı.

15. Kepez İlçesi Altınova Orta Mahalle 25088 ada 5 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/01/2015 tarih ve 1163 sayılı yazısı.

16. Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi 8721 ada 5 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/01/2015 tarih ve 1164 sayılı yazısı.

17. Kepez İlçesi Kanal Mahallesi 2571 ada 1 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/01/2015 tarih ve 1165 sayılı yazısı.

18. Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi 7040 ada 1-2 parsellere ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/01/2015 tarih ve 1275 sayılı yazısı.

19. Kepez İlçesi Kepez Mahallesi 27712-27713 ve 27714 adalara ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazın değerlendirilmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/01/2015 tarih ve 1166 sayılı yazısı.
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz