• facebook
  • twitter
-A | A+

01/03/2019 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                           ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin MART/2019 olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/03/2019 tarihi Cuma günü saat 14.30’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
          İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
 
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Mali Hizmetler MüdürlüğüTeomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:2'de (25013 ada 12 parsel) Mısır Çarşısı içerisinde bulunan Z14, Z15 ve Z16 nolu dükkânların Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
3Mali Hizmetler MüdürlüğüTeomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:2'de (25013 ada 12 parsel) bulunan Mısır Çarşısı içerisinde bulunan Z12 nolu dükkânda Belediyemiz ile Türk Kızılay Derneği Kepez Şubesi arasında ortak proje yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
4Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak ve Düdenbaşı Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun konusunun görüşülmesi.
5Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüÜnsal Mahallesinde 6 adet şahsa arsa tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Gazi, Sütçüler ve Göçerler Mahallelerinde 28 adet şahsa arsa tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüÇankaya ve Göksu Mahallelerinde bulunan 12 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
8Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan Varsak Esentepe Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
9Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan Habipler (Varsak) Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
10Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan Fevzi Çakmak Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
11Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan Gazi (Varsak)  Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
12Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan Varsak Şelale Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
13Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan Varsak Zeytinlik Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
14Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan Varsak Menderes Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
15Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan Varsak Altıayak Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
16Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan Varsak Demirel Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
17Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan Varsak Karşıyaka Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
18Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan Varsak Ayanoğlu Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöçerler Mahallesi 25939 numaralı adanın doğusunda bulunan park alanında trafo yerinin ayrılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1796 ada güneyinde bulunan yeşil alan üzerinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüŞelale Mahallesi sınırları içerisinde 1021 ada batısında bulunan park alanında, 1979 ada kuzeyinde bulunan park alanında ve Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde 937 ada kuzeyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüFatih Mahallesi sınırları içerisinde 456, 483 ve 553 nolu kadastro parselleri üzerinde yer alan orman alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak planlara işlenmesi ve yakın çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım MüdürlüğüKepez Mahallesi sınırları içerisinde ormandan tahsisli alan ile 28124 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan Hastane alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz