• facebook
  • twitter
-A | A+

02/01/2020 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                        ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Ocak/2020 
aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.01.2020 tarihi Perşembe
günü saat 14:00’te;
Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda
yapılacaktır.
         İlan olunur.         
 
G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Aralık/2019) görüşülmesi ve oylanması.
3Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, gizli oylama usulü ile Denetim Komisyonu seçilmesi konusunun görüşülmesi.
4Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2020 yılı için Belediye Meclisinin bir aylık tatil süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
5Özel Kalem MüdürlüğüBelediyemizde kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası durumundaki 1996 Model BMC marka damperli kamyonun Kızılkaya Belediye Başkanlığına şartsız ve bedelsiz olarak verilmesi konusunun görüşülmesi.
6İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemiz 2020 yılı için hazırlanan Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemizde 2020 yılı için Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Tespit Edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Mali Hizmetler MüdürlüğüMülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:2’deki (25013 ada 12 parsel) Mısır Çarşısı B1 nolu dükkânın önünde bulunan 1 adet Kafeteryanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi.
9Park ve Bahçeler MüdürlüğüNostaljik Araç Müzesinde sergilenmek üzere 2 adet aracın alınması konusunun görüşülmesi.
10Park ve Bahçeler MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi Kale Sokak ile Şelale Sokak kesişiminde bulunan parka, “Pir Sultan Abdal Parkı” isminin verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11Park ve Bahçeler MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi Kale Sokak ile Şelale Sokak kesişiminde yapım inşaatı devam eden Cemevine “Pir Sultan Abdal Cemevi” isminin verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüGüneş Mahallesindeki 25040 ada 1 parselin yirmi beş (25) yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
13Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKepez İlçesi sınırları içerisinde tasarrufu Belediyemize ait Fevzi Çakmak Parkında yapılması planlanan Gözlem İstasyonu ile ilgili İmar Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
14Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüVarsak-Aydoğmuş, Varsak-Ayanoğlu, Varsak-Karşıyaka ve Çankaya Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmaları için Bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak Mahallesinde 4 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım Müdürlüğüİlçemiz sınırları içerisinde kullanılmak üzere hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ek plan notu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde 25083 ada batısında yer alan park alanı içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak kültürel tesis alanı ayrılması ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüEsentepe Mahallesi 25855 ada 1  parselde yer alan İlköğretim Okulu alanında, Anaokulu alanı ayrılmasına ilişkin  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Menderes Mahallesi 28295 ada 22 parselin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak İlkokul alanı olarak planlandığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi 10707 ada 21 parsele İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım kararının getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöçerler Mahallesi 29011 ada 2  parselde yer alan konut parselinin, max:3 kat olan kullanım koşulunun max:7 kat olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltıayak Mahallesi 2016 ada doğusunda bulunan koruma alanının plana işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Bölgesinde ticaret ve toplu iş yerleri alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
24Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi 5 nolu kadastro parseli ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
25Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi 28637 ada 1 ve 4 nolu parselde, Belediye Hizmet Alanı ve Sağlık Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
26Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöksu Mahallesi 27369 ada 1 parselde bulunan Meslek Lisesi alanında, Anaokulu alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
27Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöçerler Mahallesi 25523 ada 1 parselde bulunan Cami alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
28Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇamlıbel Mahallesi 7611 ada 3 parselde bulunan Konut alanına, İsteğe Bağlı Zemin Kat Ticaret kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
29Kentsel Tasarım MüdürlüğüFabrikalar Mahallesi 7185 ada 7 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
30Kentsel Tasarım MüdürlüğüBaşköy Mahallesinde yer alan Hurdacılar Sitesine ait plan notlarında değişiklik yapılması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz