• facebook
  • twitter
-A | A+

09/10/2020 Tarihli II.Birleşim Meclis Toplantı Gündemi


    
                                       ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EKİM ayı olağan toplantısı II. birleşimi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 09/10/2020 tarihi Cuma günü saat 09.30’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.               
 
     G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri
Müdürlüğü
Yoklama ve Açılış
2Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediye Meclisimizin 02.10.2020 tarih ve 168 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2021 yılı Performans Programına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
3Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediye Meclisimizin 02.10.2020 tarih ve 169 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2021 yılı Bütçesi, Gelir Tarifesi, Kadro Cetvelleri ve Bütçe Kararnamesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
4İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.10.2020 tarih ve 172 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveline ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
5Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.10.2020 tarih ve 176 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonuna havale edilen Çamlıbel, Esentepe, Göksu ve Sinan Mahallelerinde bulunan 4 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.10.2020 tarih ve 177 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonuna havale edilen, Barış Mahallesi  8402 ada 3 parsel imar planında Anaokulu alanı olup, Belediyemize ait  107,01 m²’lik hissenin yirmi beş yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına  tahsis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi
7Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.10.2020 tarih ve 178 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonuna havale edilen, Hüsnü Karakaş Mahallesi tapulamalı 26361 ada 6 parsel imar planında Sağlık Ocağı alanı olup, Belediyemize ait  1212,00 m²’lik hissenin yirmi beş yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi
8Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.10.2020 tarih ve 179 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonuna havale edilen, Özgürlük Mahallesi 1375 ada 17 parsel imar planında Camii alanı olup, Belediyemize ait  1740,19 m²’lik tam hissenin yirmi beş yıl süre ile Diyanet İşleri Başkanlığı adına  tahsis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi
9Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.10.2020 tarih ve 189 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Gülveren Mahallesi 2433 ada güneyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılması ve 27811 ada 9 parsel kuzeyinde bulunan trafo alanının genişletilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
     
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz