• facebook
  • twitter
-A | A+

02/09/2013 Tarihli Meclis GündemiKEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerine göre EYLÜL/2013 Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 02/09/2013 Pazartesi günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur.


G Ü N D E M       :

1.
 Yoklama ve açılış.

2. Kadro ihdas edilmesi ile ilgili kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesi hususundaki, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/08/2013 tarih ve 1771 sayılı yazısı.

3. Ek ödenek ve Bütçe Kararnamesindeki değişiklik hususundaki, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/08/2013 tarih ve 2545 sayılı yazısı.

4. Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Trafik Eğitim Parkının tahsis işleminin yapılıp yapılamayacağı hususundaki, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/07/2013 tarih ve 2363 sayılı yazısı.

5. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Varsak, Göçerler, Duraliler, Zeytinköy, Muratpaşa Avnitolunay tapulamalı 6 adet taşınmazın değerlendirilmesi hususundaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 27/08/2013 gün ve 5235 sayılı yazısı.

6. Antalya Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi 2278 ada 4 nolu parselde hazırlanmış olan plan tadilatına ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 27/08/2013 gün ve 13389 sayılı yazısı.

7. Antalya Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 10170 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanmış olan plan tadilatına ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 27/08/2013 gün ve 13388 sayılı yazısı.

8. Antalya Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesinde 836 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanmış olan plan tadilatına ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 27/08/2013 gün ve 13387 sayılı yazısı.

9. Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 27571 ada 1 nolu parselde hazırlanmış olan plan tadilatına ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 27/08/2013 gün ve 13386 sayılı yazısı.

10. Antalya Merkez Kepez İlçesi Yeni Mahalle sınırları kapsamında hazırlanan plan revizyonuna ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 27/08/2013 gün ve 13385 sayılı yazısı.
11. Kepez İlçesi genelinde binalardaki çatı uygulamalarında yeni bir düzenleme yapılmasına ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 27/08/2013 gün ve 13384 sayılı yazısı.

12. Kepez İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına plan notu işlenmesi işlemine askı sürecinde yapılmış olan itiraz konusuna ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 27/08/2013 gün ve 13383 sayılı yazısı.

13. Kepez İlçesi Şafak Mahallesinde 8590 ada 2, 3, 4, 5, 8, 9 nolu parsellere ilişkin plan tadilatı hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 27/08/2013 gün ve 13382 sayılı yazısı.

14. Kepez İlçesi Ulus Mahallesinde 1384 ada 10 nolu parsele ilişkin plan tadilatı hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 27/08/2013 gün ve 13381 sayılı yazısı.

15. Kepez İlçesi Göksu Mahallesinde 7824 ada 06 nolu parsele ilişkin plan tadilatı hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 27/08/2013 gün ve 13380 sayılı yazısı.

16. Kepez İlçesi Güneş Mahallesinde 10144 ada 02 nolu parsele kayıtlı taşınmaz ve çevresine ilişkin plan revizyonu hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 27/08/2013 gün ve 13379 sayılı yazısı.

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz