• facebook
  • twitter
-A | A+

02/12/2013 Tarihli Meclis GündemiKEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerine göre ARALIK/2013 Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 02/12/2013 Pazartesi günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur. 


G Ü N D E M       : 
                       
1. Yoklama ve açılış.

2. Belediyemiz 2014 yılı geçici işçi vize teklif cetvellerine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün,  22/11/2013 gün ve 2344 sayılı yazısı.

3. Belediyemiz 2014 yılı mevsimlik geçici işçi vize teklif cetvellerine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün,  22/11/2013 gün ve 2345 sayılı yazısı.

4. Antalya Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik ve kreşe kayıt olacak çocukların aylık ücretlerinin belirlenmesi hususundaki; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 27/11/2013 tarih ve 362 sayılı yazısı.

5. Mülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi 10425 ada 1 parsel üzerindeki kreş binasına isim verilmesi hususundaki; Fen İşleri Müdürlüğünün 27/11/2013 tarih ve 1796 sayılı yazısı.

6. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Sütçüler tapulamalı 26759 ada 9 parseldeki taşınmazdaki hissenin değerlendirilmesine ilişkin, Mülkiyet Değerlendirme Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/11/2013 tarih ve 7252 sayılı yazısı.

7. Antalya İli Kepez İlçesi Göçerler, Ahatlı, Zeytinköy ve Sütçüler Tapulamasına ait 145 kişiye arsa tahsisine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/11/2013 tarih ve 7259 sayılı yazısı.

8. Kepez İlçesi Kanal Mahallesi 7088 ada 4, 5, 6 nolu ve 7143 ada 4, 8 nolu parsellerde hazırlanmış olan plan değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/11/2013 tarih ve 17779 sayılı yazısı.

9. Kepez İlçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 26777 ada 4 nolu parselde hazırlanmış olan plan değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/11/2013 tarih ve 17780 sayılı yazısı.

10. Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi 25917 ada 6 nolu parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/11/2013 tarih ve 17778 sayılı yazısı.

11. Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi 2457 ada 14 nolu parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/11/2013 tarih ve 17777 sayılı yazısı.

12. Kepez İlçesi Duacı Mahallesi 27843 ada 36 nolu parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/11/2013 tarih ve 17775 sayılı yazısı.

13. Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi 27449 ada 2 nolu parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/11/2013 tarih ve 17776 sayılı yazısı.

14. Kepez İlçesi Habibler Mahallesi 26770 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/11/2013 tarih ve 17781 sayılı yazısı.

15. Kepez İlçesi Barış Mahallesi 25747 ada 1 nolu parsel ve Yavuz Selim Mahallesi 25690 ada 1 nolu parselde imar planı revizyonu yapılmasına ilişkin tavsiye kararı alınması hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/11/2013 tarih ve 17853 sayılı yazısı.

16. Kepez İlçesi Barış Mahallesi 25747 ada 1 nolu parsel ve Yavuz Selim Mahallesi 25690 ada 1 nolu parselde yeni bir düzenleme yapılmasına ilişkin imar planı revizyonu hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/11/2013 tarih ve 17855 sayılı yazısı.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz