• facebook
  • twitter
-A | A+

04/12/2020 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


 
                                        ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Aralık/2020 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04.12.2020 tarihi Cuma günü saat 14:30’da; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarında (Kasım/2020) maddi hata olup olmadığının görüşülmesi ve oylanması
3İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemiz 2021 yılı için Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin görüşülmesi
4İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemizde 2021 yılı için Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Tespit Edilmesi konusunun görüşülmesi
5İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü“Antalya Kepez Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” konusunun görüşülmesi
6Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinde ihtiyaç fazlası olan tertiplerden, ihtiyaçları doğrultusunda olmak üzere ilgili Müdürlüklere Toplam 14.730.000,00-TL aktarma yapılması konusunun görüşülmesi
7Temizlik İşleri MüdürlüğüKepez Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında “Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması” kapsamında  protokol imzalanması ve iş/işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
8Park ve Bahçeler MüdürlüğüBelediyemiz Nostaljik Araç Müzesinde sergilenmek üzere Mercedes 115 240 D marka aracın bedelsiz ve şartsız olarak Belediyemize hibe edilmesi konusunun görüşülmesi
9Park ve Bahçeler MüdürlüğüYeni Mahalle 9426 ada 15 parsel üzerine yapılması planlanan "Sağlık Hayat Merkezi (SHM)" ile ilgili, Belediyemiz ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
10Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Erenköy Mahallesi 3501 ada 26 parseldeki 169,00 m²’lik hisse üzerinde 25 (yirmi beş) yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına irtifak hakkı kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi
11Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
İlçemiz muhtelif mahallelerindeki (Sinan, Güneş, Çankaya, Duacı, Orta, Göksu, Aydoğmuş ve Düden) 42 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi
12Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
İlçemiz muhtelif mahallelerindeki (Duacı, Gazi, Varsak-Karşıyaka, Fevzi Çakmak, Ünsal, Sütçüler, Mehmet Akif Ersoy, Göçerler, Sinan, Zeytinlik, Şelale, Habibler, Baraj, Çankaya ve Göksu) 68 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
13Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
İlçemiz Fevzi Çakmak, Esentepe, Göçerler ve Güneş Mahallelerinde 12 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
14Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Belediyemize ait olan ve İhale bedeli KDV dâhil 1.000.000,00-TL ve üzerinde olan taşınmazların ihaleli satışlarında, ödeme vadesi 1 (bir) yılı geçmemek şartıyla ihale bedelinin 1/4'ü peşin, vade farkı olmaksızın kalan miktarının en fazla 3 eşit taksitle ödenebilmesi hususunda, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Ahatlı Mahallesi 8613 ada 2 parselde bulunan PTT Alanının Belediye Hizmet Alanına (BHA) dönüştürülmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
16Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kültür Mahallesi 1863 ada 7 parsele İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım kararı getirilmesi amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
17Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Şelale Mahallesi 29046 ada 1 ve 2 numaralı parsellere İBT (İsteğe Bağlı Ticaret) kullanım kararı getirilmesi amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
18Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kütükçü Mahallesi 27461 ada 1 parselin, taşınmaz malikinin vermiş olduğu dilekçe ekinde sunduğu dosyaya göre YZT (Yüksek Zemin Ticaret) kullanım kararının kaldırılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
19Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Varsak Karşıyaka Mahallesi 206, 209 adalar ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ve 2046 ada batısında Pazar alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
20Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Ünsal Mahallesi 10778 ve 10755 adalar çevresinin yeniden düzenlenerek, Sağlık Tesisi alanı ayrılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
21Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Teomanpaşa Mahallesi 27696 ada batısında yer alan park, trafo ve yaya yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
22Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Odabaşı Mahallesi 25384 ada 1 nolu parseldeki Konut alanı, çevresindeki Orman alanı ile 28294 ada 1 nolu kadastro parseli üzerindeki 10 metrelik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
23Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Sütçüler Mahallesi 27141 ada çevresindeki konut, park ve otopark alanı, 27230 ada kuzeyindeki park ve konut alanı, 27233 ada batısındaki konut alanı ve 27224 ada kuzeyindeki konut alanlarının düzenlenerek 27141 ada batısında Pazar alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
24Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Zeytinlik Mahallesi 939 ada ve 537 nolu parsellerdeki Konut, Park ve Otopark alanlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
25Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Ünsal Mahallesi 6096 adada bulunan Ortaokul alanı ve çevresinin düzenlenerek İlkokul alanı oluşturulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
26Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Yeni Mahalle 27797 adanın yeniden düzenlenerek İlkokul alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
27Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Esentepe ve Göçerler Mahalleleri kesişimindeki 25855, 25856, 25928 ve 25929 adaların çevresinde yer alan Konut alanı, Park alanları ve imar yollarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
28Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kepez İlçesi sınırları içerisinde geçerli olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına ilave madde eklenmesi konusunun görüşülmesi
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz